fot. Karol Nowakowski, Spotkanie Klubu Fundraisera w Sopocie

5 czerwca 2013, na VIII Spotkaniu Klubu Fundraisera w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Marynarzy 4), głos zabrał o. Wojciech Żmudziński SJ.

Podzielił się swoim doświadczeniem budowania relacji z darczyńcami a w szczególności umiejętnością opowiadania potencjalnym darczyńcom historii, którymi żyją członkowie organizacji. Ojciec Żmudziński jest członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, które w tym miesiącu będzie obradowało w Warszawie na swoim kolejnym Walnym Zjeździe.

Zdjęcia ze spotkania w Sopocie dzięki uprzejmości Karola Nowakowskiego.

 RED.