Śp. o. Marian Żurowski SJ

Śp. br. Marian Żurowski SJ

13 września br. w warszawskim kolegium odszedł do Pana, w 76. roku życia i 58. powołania zakonnego, Brat Marian Żurowski SJ.

Br. Marian Żurowski SJ urodził się dnia 4 kwietnia 1938 r. w miejscowości Korczów, w parafii Uhnów, k. Tomaszowa Lubelskiego, był synem Tadeusza i Anieli. Po ukończeniu siódmej klasy szkoły podstawowej wstąpił do Towarzystwa Jezusowego dnia 3 września 1956 roku w Kaliszu i tam odbył nowicjat pod kierunkiem o. Magistra Stefana Dzierżka SJ.

Pierwsze śluby złożył 8 września 1958 w Kaliszu i przez rok pracował w ogrodzie przy domu kaliskim. Jesienią 1959 r. rozpoczął dwuletnią naukę w szkole ogrodniczej w Płocku i następnie od 1961 r. był ogrodnikiem w Kaliszu prawie przez 12 lat. Dnia 22 kwietnia 1972 r. złożył ostatnie śluby na ręce o. Prowincjała Władysława Janczaka SJ w Kaliszu.

Od 1973 do 1981 pracował w Gdańsku jako zakrystianin przy kościele św. Bartłomieja i pomagał we wspólnocie w różnych pracach.

Od 1981 do 1984 przebywał w Warszawie przy ul. Narbutta 21, był odpowiedzialny za remont domu i przygotowywał miejsce dla kurii prowincji. Od 1984 do 1993 był ministrem wspólnoty przy ul. Melsztyńskiej 12 w Warszawie.

Od roku 1993 został skierowany do Kalisza gdzie pracował jako zakrystianin do roku 2008. Potem przebywał dalej we wspólnocie w Kaliszu i pomagał w domu na ile pozwalało mu zdrowie. W listopadzie 2010 roku ze względu na pogarszający się stan zdrowia został przeniesiony do Warszawy, do kolegium przy ul. Rakowieckiej 61. Od tego czasu przebywał w infirmerii, modląc się za Kościół i Towarzystwo Jezusowe. Śp. Brat Marian zawsze wykonywał z oddaniem i odpowiedzialnością powierzane mu obowiązki.

Zrzut ekranu 2013-09-16 o 13.47.24Pogrzeb śp. Brata Mariana odbędzie się w Kaliszu, w środę – 18 września br. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w jezuickim Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego przy ul. Stawiszyńskiej 2. Po mszy św. pogrzeb na cmentarzu przy ul. Poznańskiej.

Polecajmy śp. Brata Mariana Miłosiernemu Bogu.

RED.