fot. Łukasz Lewicki SJ

fot. Łukasz Lewicki SJ

W sobotę 14 września odbyły się uroczystości jubileuszowe na placówce jezuitów w Warszawie-Falenicy. Okazji do świętowania było kilka. 

Minęło 25 lat obecności jezuitów w Falenicy, święto patronalne placówki pod wezwaniem Krzyża Świętego. Była to także kulminacja obchodów Roku Wiary. Również pamiętano o minionych 20 latach pracy duszpasterskiej w pobliskim zakładzie poprawczym dla dziewcząt i wigilii Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, bo jedną z misji tej placówki jest praca nad środkami komunikacji społecznej.

Program obchodów rozpoczął się koncertem ewangelizacyjnym w ogrodzie domu zakonnego. Najpierw przez 45 min. występował chór parafialny „Flaminae” z Falenicy pod dyrekcją Marty Wiatr, a następnie „Soul Connection Gospel Group” pod dyrekcją Beaty Stasiak. Oba zespoły zaprezentowały bogactwo brzmienia i różnorodne utwory śpiewane w podzięce ku czci Pana.

Punktualnie w godzinę miłosierdzia (o godz. 15:00) ks. arcybiskup Henryk Hoser SAC, miejscowy ordynariusz, poświęcił krzyż stojący w ogrodzie w sąsiedztwie skrzyżowania dwóch ulic. W milczeniu wszyscy udali się do małej kaplicy domu zakonnego, gdzie odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego prowadzoną przez grupę Apostołów Bożego Miłosierdzia.

Następnie odbyła się Msza św. dziękczynna w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury odprawiona w nowo powstałej Auli Stein, w której uczestniczyło ok. 160 osób – w tym kilkunastu kapłanów jezuitów i kapłanów diecezjalnych z zaprzyjaźnionych parafii. Wraz z arcybiskupem w głównej koncelebrze był także o. Prowincjał Tomasz Kot SJ, o. Stanisław Opiela SJ, który 25 lat temu jako ówczesny Prowincjał zakładał tę placówkę, lokalny ksiądz proboszcz Wiesław Kazimieruk i przełożony lokalny o. Robert Wawer SJ.

W trakcie mszy św. ks. Arcybiskup wygłosił homilię o mądrości płynącej z krzyża, o jego obecności w znaku IHS, którym posługują się jezuici. Na zakończenie uroczystości o. Robert Wawer SJ podziękował wszystkim zebranym i wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania wielkiego dobra w tym miejscu.

Po odśpiewaniu uroczystego i radosnego Te Deum i po błogosławieństwie zaproszono wszystkich na poczęstunek. Uroczystościom rzeczywiście patronowała św. Teresa Benedykta od Krzyża – patronka placówki, ponieważ w ciągu ostatnich dni tylko tego dnia nie spadła ani jedna kropla deszczu i koncert mógł się odbyć w plenerze. Placówka jezuitów w Falenicy dalej się rozwija, bo obok Domu Zakonnego i Europejskiego Centrum Komunikacji i Kultury pojawiła się tu jeszcze jedna instytucja – jezuickie Wydawnictwo Rhetos.

Mamy nadzieję, że współpraca tych instytucji przyniesie jeszcze większe owoce w tym miejscu zgodnie z napisem na transparencie jubileuszowym – na większą chwałę Bożą!

Robert Wawer SJ/ RED.