PSJ – kwiecień 2014.

PSJ – kwiecień 2014.

W kwietniowym numerze “Posłańca Serca Jezusowego” na plan pierwszy wysuwają się teksty dotyczące najważniejszego wydarzenia zbawczego: męki, śmierci i zmartwychwstania Pańskiego.

O pogrzebowym płótnie Pana Jezusa – Całunie Turyńskim pisze Jan Gać w tekście „To Ja jestem, nie bójcie się”. Nikola Gori w artykule „Kontemplować Święte Oblicze” zapoznaje nas z życiem bł. Marii Pieriny De Micheli, której misją stało się szerzenie kultu Świętego Oblicza. Istotną dla życia nadprzyrodzonego rolę ciszy podkreśla ks. Jacek Poznański w tekście „Cisza i zbawienie”.

W związku z kanonizacją papieży Jana XXIII i Jana Pawła II na łamach tego numeru znalazły się ich wypowiedzi odnoszące się do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Jego kultu. Natomiast 100. rocznica urodzin ks. Władysława Gurgacza stała się okazją do przypomnienia tej postaci przez Filipa Musiała.

Zapraszam do lektury „Posłańca Serca Jezusowego” i do odwiedzin naszej strony internetowej: www.poslaniec.co.

Drodzy Czytelnicy i Członkowie Apostolstwa Modlitwy!

Wpatrzeni w płomień Paschału, podążajmy ku Zmartwychwstałemu, abyśmy jak Tomasz z wiarą mogli zawołać: Pan mój i Bóg mój!
Pozwólmy Jezusowi przemieniać nasze serca i niech wielu pozna i uwierzy, że Bóg jest Miłością.

Wszystkim życzę radosnych i błogosławionych Świąt i odwagi w świadectwie wiary.
Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! 

ks. Stanisław Groń SJ
Wielkanoc 2014

 

PSJ można kupić [TUTAJ]

Redaktor naczelny PSJ,
ks. Stanisław Groń SJ