(fot. WAkcji.org)

(fot. WAkcji.org)

Maj w polskim kościele jest już tradycyjnie miesiącem pierwszych komunii świętych. Po nich dzieci uczestniczą w tak zwanym „białym tygodniu”. Zwykle jeden dzień poświęcony jest dziełom misyjnym.

Po raz pierwszy zaproponowaliśmy dzieciom z kilku parafii jezuickich w Polsce włączenie się do akcji naszego biura misyjnego. Blisko trzysta dzieci w czasie liturgii „białego tygodnia” otrzyma przygotowane z tej okazji koperty i pocztówki. Zawierają one zdjęcia ich rówieśników, które prezentują warunki życia w zniszczonej wojną Syrii.

Dzieciaki będą mogły przygotować obrazki, które Centrum prześle do jednego z ośrodków dla uchodźców, oraz złożyć dobrowolne datki pieniężne. Wszystko przekazane zostanie bezpośrednio jezuitom – misjonarzom, pracującym w Libanie i Syrii. Bardzo ważna rolę pełni tam także jezuicka organizacja, która niesie pomoc uchodźcom – syryjskim uciekinierom – Jesuits Refugee Service (Jezuicka Służba Uchodźcom). Centrum ściśle współpracuje z jej biurami w kilku krajach Europy, a także na Bliskim Wschodzie.

WAkcji/ Iza Sak/ RED.