(fot. Gonzak / Foter.com / CC BY-NC-ND)

(fot. Gonzak / Foter.com / CC BY-NC-ND)

Z wielką radością przekazuję całej Wspólnocie Życie Chrześcijańskiego i naszym przyjaciołom informację, że w Gdyni zawiązała się nowa Prewspólnota. Na pierwsze spotkanie przyszło sześć osób, a kolejne trzy zadeklarowały pragnienie uczestnictwa w spotkaniach i usprawiedliwiły swoją pierwszą nieobecność.

Spotkania będą odbywały się w środy, co dwa tygodnie. Najbliższe 24 września.

Zaczynamy o 18:00 w sali parafialnej. Asystentem prewspólnoty jest o. Adam Sołdek SJ.

Wspólnota jest otwarta i chętnie będzie przyjmowała kolejne osoby. Proszę, pamiętajcie o modlitwie w intencji nowej Prewspólnoty.

Więcej informacji można uzyskać u Elżbiety Roczyniewskiej pod nr tel. +48 886 093 889 lub adresem Email: [email protected]

Elżbieta Roczyniewska (animator Prewspólnoty)/ RED.