(fot. shutterstock.com)

(fot. shutterstock.com)

Co znaczy być dziś jezuitą, duchowym synem św. Ignacego i jego towarzyszy? Jak żyć by nie powielać schematów, a ciągle być niesionym pytaniem: „Jak bardziej mogę być towarzyszem Jezusa?”. Pytania te są ważne w czasach, gdy prawdziwe granice przeniosły się na pola kultury oraz wartości, które są równie wielkim wyzwaniem jak minione wyprawy misyjne. Jednym z takich wyzwań ciągle jest naród nomadów – Romowie.

Ich liczba w Polsce oscyluje aktualnie ok. 20-30 tys. Trudno oszacować globalną liczbę, wg różnych danych Romów na świecie jest od 8 do 15 mln. Choć często obyci z darami nowoczesności, to jednak w kolejnych pokoleniach Romów dusza wędrowcy ciągle nadaje im swoisty charakter. W Polsce żyje kilka grup Romów: Polska Roma, Romowie austriaccy, ruscy, karpaccy (Bergitka). W ostatnim dwudziestoleciu mamy do czynienia także z Romami, którzy przyjeżdżają z Rumunii. Romowie karpaccy (Bregitka) w większości zamieszkują południową część Polski. Spora grupa od lat związana jest także z krakowską Nową Hutą.

Jezuici obecni są wśród tej społeczności już od ponad 20 lat. Podstawą „romskiej parafii” jest bycie, a zatem budowaniu relacji z poszczególnymi ludźmi, rodzinami. Jest to jedyny most, dzięki któremu możliwym staje się wzajemne zrozumienie. Widać jak Duch Boży na swój sposób pracuje w tym narodzie, jak czyni wiele dobra i piękna. Przyjaźń ta pozwala z czasem zrozumieć kontekst ich życia, a także rany, których nie brakuje.

Bycie świadkiem Zmartwychwstałego w tym środowisku zbliża nasze tożsamości. Nie chodzi o to by Romowie byli katolikami takimi jak Polacy, by przejmowali schematy i bagaż obyczajów. Ważne jest jedynie zaszczepienie wiary w ich codzienności, kulturze, obyczajach, tradycji. Dusza Roma-chrześcijanina jest naprawdę piękna. Zaakceptowanie tego wymaga z jednej strony dystansu wobec siebie, z drugiej – delikatności, wrażliwości. Co ciągle pragniemy czynić, ufając Bożym drogom.

Pierwsza cześć filmu, którego pomysłodawcą i realizatorem jest ks. Jacek Domański SJ, przedstawia refleksje jednego z duszpasterzy Romów. W kolejnej odsłonie zobaczyć będzie można refleksje samych Bożych wygnańców.

WIDEO: