(fot. WSEW)

(fot. GWSP)

Górnośląska WSP w Mysłowicach uruchamia w październiku 2015 roku dwusemestralne studia kwalifikacyjne w ramach specjalności Zarządzanie oświatą dla osób, które zamierzają przystąpić do konkursu na dyrektora szkoły lub innej placówki oświatowej.

Studia będą realizowane w dwóch semestrach kstałcenia zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawnymi, regulującymi i standaryzującymi edukację podyplomową. Słuchacze po złożeniu pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego uzyskują przygotowanie teoretyczne
i kompetencje praktyczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edykacji Narodowej z dnia
8 kweitnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu komisji konkursowej.

Kandydaci powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia
i powinni złożyć dokumenty w Uczelni najpóźniej do dnia 30 września 2015r.

Zajęcia dydaktyczne, zgodnie z planem studiów, odbywać się będą w systemie niestacjonarnym (zjazdy sobotnio-niedzielne, co dwa tygodnie).

Uczelnia gwarantuje wysoki poziom dydaktyki na zajęciach prowadzonych przez doświadczonych i o wysokich kompetencjach merytorycznych nauczycieli akademickich, a także zapewnia sprawną organizację prowadzonych studiów oraz konkurencyjną wysokość czesnego. Dobra lokalizacja gmachu Uczelni (centrum Miasta Mysłowice, obok Dworca PKP, w pobliżu autostrady A4 i drogi szybkiego ruchu S1) umożliwia sprawny dojazd na zajęcia dydaktyczne.
W razie potrzeb, zapewniamy wygodną bazę noclegową w przystępnej cenie oraz możliwość skorzystania z bufetu akademickiego.

Zapraszamy wszytskich, którzy planują swój rozwój i awans zawodowy w perspektywie objęcia stanowiska dyrektorskiego w strukturach i podmiotach oświaty.

Nabór już otwarty !!!

Kontakt dla zainteresowanych:
tel.: (32) 225 39 29, 225 35 05 wew. 350 , (32) 225 35 12
mail: [email protected]