(Rynek przed Kościołem. Fot. Marika Gdowska)

„Loyola u Kopernika” – pod takim hasłem od 21 do 24 maja świętowaliśmy w Toruniu 70-lecie obecności i pracy duszpasterskiej jezuitów przy Kościele Ducha św. Przypomnijmy, że Towarzystwo Jezusowe zapisało w historii miasta dwa obszerne rozdziały. Pierwszy to lata przed kasatą zakonu: 1596-1773, kiedy jezuici prowadzili kolegium dla młodzieży oraz użytkowali obecną katedrę. Drugi okres naszej działalności w Grodzie Kopernika rozpoczął się wiosną 1945 roku, kiedy to przedziwnym zrządzeniem Bożej Opatrzności objęliśmy opuszczony, staromiejski kościół ewangelicki, a symboliczną datą przejęcia stał się dzień 24 maja. W ten sposób jezuicka historia zatoczyła nad Toruniem wielkie koło i trwa do dziś.

Obchody naszego święta, połączone z 70-leciem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, rozpoczęły się na Wydziale Historii i Archiwistyki. Tutaj właśnie 21 maja odbyła się konferencja naukowa poświęcona jezuitom w Toruniu w latach 1945-2015. To już kolejna, wspólna inicjatywa jezuitów i toruńskich historyków. Tego dnia wieczorem miłe spotkanie osób, które uczestniczyły w duszpasterstwie, wspólna Eucharystia, panel dyskusyjny oraz wspomnienia. Wypowiadali się starsi i młodsi wychowankowie DA, wśród których był obecny znany w Toruniu o. Władysław Wołoszyn. Można było usłyszeć wiele cennych świadectw osób, które na jakimś etapie swego życia pogłębiały w duszpasterstwie swoją formację duchową i intelektualną, a dziś bardzo to sobie cenią.

W sobotę i niedzielę, 23-24 maja, nasze świętowanie przeniosło się na toruński rynek przed Kościół Akademicki. Na scenie odbywały się występy różnych grup, rozmowy z gośćmi wspominającymi lata spędzone w DA oraz rozmaite prezentacje. Wieczorem, w Wigilię Zesłania Ducha św., koncert ewangelizacyjny – „Wieczór chwały” – poprowadziła „Wspólnota Jednego Ducha” z Siedlec. Grupa misyjna rozprowadzała losy loterii zbierającej fundusze na wyjazd wolontariuszy do Zambii. Swoje stoiska mieli też Szkoła Kontaktu z Bogiem oraz Wydawnictwo Rhetos, a obok młodzi naukowcy z UMK prezentowali ciekawe pokazy biologiczne i chemiczne.

W niedzielę Msza św. dziękczynna za 70 lat obecności jezuitów w Toruniu, której przewodniczył o. Prowincjał Tomasz Kot. W homilii powiedział: „Duch Święty uzdalnia człowieka do przezwyciężenia wszelkich paraliżujących obaw i ograniczeń. I ten kościół przez 70 lat był świadkiem właśnie takiego działania Ducha św., choćby właśnie od pierwszej decyzji Rektora prof. Ludwika Kolankowskiego, który zdobył się na odwagę powierzenia młodzieży studiującej opiece jezuitów, ale właściwie opiece samego Ducha Świętego – bo to kościół pod Jego wezwaniem”. Na zakończenie liturgii głos zabrał Prezydent Torunia, Michał Zaleski, który wyraził wielkie uznanie dla jezuitów za 70 lat owocnej działalności na rzecz toruńskiego środowiska. Listy gratulacyjne przekazali także Przewodniczący Rady Miasta, Marcin Czyżniewski oraz Rektor UMK, prof. Andrzej Tretyn.

W niedzielne popołudnie młodzież z grupy RyTM zaprezentowała pokaz tańca. Były też i wspólne pląsy, zaproponowane wszystkim chętnym, którzy chcieli się włączyć w fajną zabawę. Chętnych nie brakowało, a słoneczna pogoda sprzyjała. Potem jeszcze losowanie głównej nagrody w loterii „misyjnej”, która powędrowała do Przemka z grupy „Lew Judy”. Święto zakończył śpiewająco zespół Szir Chadasz z naszego duszpasterstwa, a wszyscy nam życzyli, aby wysoko zatkniętego, jezuickiego sztandaru w Toruniu nie opuszczać!

Krzysztof Dorosz SJ

Zdjęcia: E. Kuchta, R. Guśpiel, A. Kijak, M. Gdowska,