Artykuł nadesłany w ramach akcji Czekamy na Wasze artykuły.

W piątek w jezuickiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu odbyła się pierwsza z dziesięciu planowanych na ten rok Mszy Św. odprawianych w intencji Światowych Dni Młodzieży oraz projektu MAGIS 2016. Po niej odmówiono różaniec.

W każdy ostatni piątek miesiąca, aż do czerwca u jezuitów w Bytomiu parafianie modlą się w intencji Światowych Dni Młodzieży oraz projektu MAGIS 2016.

Mszę Św. odprawił o. Marcin Włodarek SJ, bytomski koordynator projektu MAGIS 2016. Podkreślił tym samym, że takie przedsięwzięcie potrzebuje modlitwy i zaangażowania parafii. Różaniec, który odbył się bezpośrednio po Mszy poprowadziła młodzież ze wspólnoty MAGIS. Co miesiąc modlić się będziemy kolejnymi tajemnicami różańca, a każdą z dziesiątek ofiarowujemy w następujących intencjach:

Za nasz kraj, za wszystkich Polaków byśmy dobrze wykorzystali ten czas i okazali się godnymi gospodarzami Światowych Dni Młodzieży, byśmy otworzyli się na drugiego człowieka. I do serca wzięli sobie słowa z Listu do Hebrajczyków:  „Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę.” /Hbr 13, 1-2/

Za młodzież, która przyjedzie do Polski z różnych zakątków świata – by wyjechała stąd pełna wiary i zapału do głoszenia Bożego Miłosierdzia, by umocniona w wierze mogła za św. Franciszkiem z Asyżu powiedzieć:

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieje tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;

Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do życia wiecznego.

Za komitet organizacyjny Światowych Dni Młodzieży w Krakowie o siłę, wiarę i zapał w czynieniu dobra, które tworzą – by Pan Bóg wynagrodził im trud włożony w przygotowanie tego spotkania i by pamiętali, że swoją pracą ubogacają również siebie. Jak mówił św. Jan Paweł II: „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.”

Za ekipę tworzącą jezuicki projekt MAGIS 2016, który gromadzić będzie jezuicką młodzież z całego świata, przygotowując ją na spotkanie w Krakowie. Modlimy się szczególnie za o. Waldemara Losa SJ, naszego parafianina, który jest głównym koordynatorem tego przedsięwzięcia – by kierowany mocą Ducha Świętego podołał wykonaniu tego zdania.

Za nasza parafię byśmy potrafili przyjąć młodzież, która być może do na przyjedzie, a także byśmy zapewnili zaplecze modlitewne temu przedsięwzięciu – by było ono osadzone na skale, nie na piasku: „Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.” /Mt 7,25/

Przed i po różańcu uczymy się również hymnu ŚDM, na razie muzyka jest puszczana z głośników, ale już dało się słyszeć pierwsze głosy włączające się w śpiew. Może z czasem podkład już nie będzie potrzebny. Na zakończenie została również odmówiona oficjalna modlitwa za ŚDM, a każdy z uczestników dostał kartonik z jej tekstem dla siebie by w ciągu miesiąca modlić się indywidulanie.

A tymczasem – zapraszamy już na kolejny raz 30 października!

Magdalena Kielnar