Siedmiu z nas wybrało się w dniach 7-8 listopada na halę sportową MOSiR w Krośnie, by uczestniczyć w V Podkarpackim Forum Charyzmatycznym pt. ,,Przemieniajcie się na obraz Chrystusa”. To było mocne doświadczenie działania Ducha Świętego, który jak wiatr- wieje kędy chce, żeby przewietrzyć nasze serca z rutyny i letargu oraz zapala do bycia jak Jezus.

Całość spotkania po raz kolejny poprowadził zespół Mocnych w Duchu z Łodzi z o. Remigiuszem Recławem SJ, a gościem specjalnym forum był o. Fio Mascarenhas SJ, który zainicjował Odnowę Charyzmatyczną w Indiach, a później wiele lat pracował z Ojcem św. Janem Pawłem II w Rzymie.

,,Bóg nie ma wnuków. Wszyscy jesteśmy Jego synami i córkami. Jesteśmy Jego Dziedzicami”- mówił o. Fio do ponad dwutysięcznego zgromadzenia w wypełnionej po brzegi hali. ,,Każdy chrześcijanin nie jest powołany do tego, by odnosić sukcesy, ale by być wiernym Panu. By żyć w osobistej, ciągłej i bliskiej relacji z Trójcą Świętą i Kościołem” – kontynuował. W sobotnie popołudnie modliliśmy się o przemianę naszych serc na Eucharystii celebrowanej przez bpa Stanisława Jamrozka, a wieczorem niektórzy z nas wprawili w ruch swoje ciało, by uwielbiać Pana przez śpiew i taniec.

Kolejny dzień rozpoczęły słowa: ,,Chrześcijaństwo nie jest tym, co my mamy zrobić dla Boga, ale o tym, co Bóg zrobił dla mnie.” Patrząc z tej perspektywy, o. Fio pokazał, że możemy naśladować Jezusa w 3 płaszczyznach: modlitwy, niesienia krzyża i służby z miłością innym ludziom. Mówił: ,,Jest wiele osób pragnących jedynie błogosławieństwa płynącego z krzyża, ale już nie samego krzyża w swoim życiu.” Misjonarz podzielił się również swoim doświadczeniem wiary. W swoim świadectwie wspomniał o egzaminie na studiach chemicznych, który musiał wielokrotnie zdawać, choć był jednym z lepszych studentów. Pan Jezus posłużył się właśnie tym wydarzeniem, by go przyciągnąć do siebie.

Ostatnią konferencję wygłosił o. Remi, zachęcając nas do tego, byśmy walczyli o radość w naszej codzienności. Jako wzór postawił nam św. Pawła, który pisał: ,,Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam: radujcie się” (Flp 4,4), pomimo tego, że doświadczał w swojej posłudze nieraz wielkich trudności. Forum zwieńczyła Eucharystia sprawowana przez Pasterza diecezji przemyskiej abpa Józefa Michalika.

Pełni zapału do podjęcia trudnej, ale i pięknej walki o to, by w codzienności być coraz bliżej Jezusa, wróciliśmy do naszego starowiejskiego kolegium.

A za to doświadczenie chwała Panu!

Źródło: Nowicjat PME / Łukasz Sośniak SJ