andrzej kop


o. Andrzej Koprowski SJ

Dnia 15 grudnia, o godzinie 18.00, w nowoczesnym i pięknym Cen­trum Wystawowo-Konferencyjnym Archi­die­ce­zji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A odbyło się spot­kanie pod hasłem „Dzien­ni­karz trzech papieży”. Gościem spotkania był oj­ciec Andrzej Koprowski SJ, by­ły pro­win­cjał i wieloletni do­radca ge­­ne­ra­ła jezuitów, dyrektor progra­mów kato­lic­kich w TVP, ostatnio także dy­rek­tor pro­gra­­mo­wy Radia Waty­kań­skie­go, znawca pro­­ble­­ma­­tyki kościelnej i waty­kań­­skiej.

Ojciec Koprowski jest wyjąt­ko­wym świadkiem pontyfikatu os­tat­nich trzech papieży. Należał do ścisłego grona odpo­wie­dzial­nych za wizyty i za relacje medialne z pielgrzymek Jana Pawła II i Benedykta XVI w Polsce a ostatnio za prezentację nauczania papieża Franciszka w Radiu Watykańskim. Oprócz więzów wynikających z pełnionych funkcji łączyły go z nimi związki „zawodowe” a z niektórymi także osobiste.

W swoim wystąpieniu o. Koprowski podjął próbę ukazania sytuacji Kościoła w świecie. Zwrócił uwagę m.in. na wzrastającą nieznajomość i nieufnością w stosunku do Kościoła w wielu regionach świata i w niektórych  krajach Europy. Naszkicował następnie mapę dynamizmów i wydarzeń, które do tego doprowadziły. Na tym tle omówił wkład trzech wielkich papieży: św. Jana Pawła II, Benedykt XVI i papieża Franciszka w zdiagnozowanie i zaradzanie problemom. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna pt. „Droga Piotra”.

Organizatorami spotkania byli jezuici białostoccy we współpracy ze Wspólnotą Życia Chrześci­jań­skie­go w Białymstoku. Obecne spotkanie jest trzecią tego typu wspólną inicjatywą. Poprzednie spotkania odbyły się pod hasłem: „Islam oczyma misjonarza z Afryki” (gościem był o. R. Wieczorek, kapucyn) oraz „Świadkowie wiary. Życie chrześcijan na Bliskim Wschodzie” (gościem  był o. Zygmunt Kwiatkowski, jezuita). Tej ostatniej konferencji towarzyszyła dostępna przez kilka dni i ciesząca się powodzeniem wystawa „Prześladowanie chrześcijan w XXI wieku”.

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego to ruch świeckich w Kościele katolickim oparty na duchowości ignacjańskiej zatwierdzony przez  Stolicę Apostolską (cfr. www.wzch.org.pl).