Modlitewna sztafeta trwa! Tym razem będąc już w Wielkanocnej radości kolejny raz dane nam było spotkać się na wydarzeniu „Omadlamy ŚDM-my”, które rozpoczęliśmy we wrześniu, nadal kontynuujemy i kontynuować będziemy!

Tworzymy modlitewne zaplecze dla ŚDM-ów i MAGIS 2016. Staramy się o nikim nie zapomnieć – o naszej ojczyźnie, o Polakach; o młodzieży, która do nas przyjedzie; o komitecie organizacyjnym ŚDM; o ekipie MAGIS 2016 z o. Waldkiem, naszym parafianinem na czele, oraz o swojej parafii. Ale jak podkreślał podczas kazania o. Marcin Włodarek SJ, bytomski koordynator projektu MAGIS 2016 oraz opiekun grupy parafialnej wyjeżdżającej na ŚDM-y do KrakowaCiągle trzeba nam postawy pokory. Wszytko, co robimy ma sens tylko wtedy, gdy jest ukierunkowane na Chrystusa, ku Jego chwale – kontynuował. Musimy działać, ale nie gubiąc przy tym Tego, który jest najważniejszy.

Jeśli czujemy, że jesteśmy do czegoś powołani w danej chwili, w danym miejscu to zróbmy to! Jeśli rzeczywiście jesteśmy natchnieni Duchem Świętym – to, to się obroni, to przyniesie owoc – mówił do młodych!

Na zakończenie o. Marcin zachęcił wszystkich do dzielenia się tym, co mamy – jeśli ktoś ma 1% daje z siebie 1%, ktoś ma 30% daje z siebie 30%, ale jest to pełne. Dajemy, nie liczymy na koszty – mówił nawiązując do hasła MAGIS 2016 – Dawać, a nie liczyć!

Rozpoczynając Adorację zaznaczył również, że pozostało już tylko trzy miesiące i powinniśmy się cieszyć z tego, że trwamy, że kolejny raz przychodzimy do Kościoła, a teraz szczególnie przeżywamy ten czas z Chrystusem Zmartwychwstałym.  – Przez Jego najświętsze rany, przez ślady Jego męki spływają na nas niesamowite łaski – światło, uzdrowienie. To wszystko się dokona, kiedy będziemy prosić, kiedy będziemy wzywać: Panie Ty możesz, Ty możesz wszystko. Ty możesz uzdrowić, Ty możesz przemienić, Ty możesz dotknąć moich ran, bo w Twoich ranach jest życie, w Twoich ranach jest nasze ocalenie.

Po Mszy Św. i Adoracji odbyło się spotkanie dla osób przygotowujących się na wyjazd do Krakowa. Temat brzmiał – Zacznij od źródła. Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do odczytania słów św. Jana Pawła II, jako osobistego zaproszenia kierowanego do każdego, bo – Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją kościoła. Wy jesteście moją nadzieją. – mówił papież do młodych, podczas inauguracji swojego pontyfikatu.

Głównym celem spotkania było zajrzenie w głąb siebie i odpowiedź na 3 pytania:

JA, jadę na Światowe Dni Młodzieży, ponieważ…

Chcę żebyśmy MY, pojechali na Światowe Dni Młodzieży, ponieważ… i

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. /Mt 5,7/ – co dla MNIE oznacza to wezwanie?

I choć w wielu przypadkach podczas wspólnego dzielenia się refleksją odpowiedzi pozostały na kartkach i w sercach to najchętniej powtarzanym stwierdzeniem był fakt, że

Chcę żebyśmy MY, pojechali na Światowe Dni Młodzieży, ponieważ… we wspólnocie wszystko przeżywa się inaczej – pełniej, radośniej i na pewno z większym rozmachem!  

I mamy nadzieję z coraz większym rozmachem kroczyć ku Światowym Dniom Młodzieży i MAGIS 2016!

A tak poza tym to, oficjalny hymn Światowych Dni Młodzieży „Błogosławieni miłosierni” już nie jest odtwarzaną mp3, ale realnym śpiewem, bo właśnie w piątek odbyła się prapremiera wykonania go przez młodzież ze wspólnoty MAGIS Bytom, a który oficjalnie rozbrzmiał na rozpoczęcie młodzieżowej Mszy Św. w Niedzielę Miłosierdzia.

W tym miesiącu również modlitwa różańcowa była nieco inna, niż zazwyczaj, bo już międzynarodowa. Oprócz języka ojczystego modliliśmy się również po angielsku, łacinie i w języku esperanto.

Zapraszamy już na kolejny raz – widzimy się 29-go kwietnia!

Więcej szczegółów na https://www.facebook.com/events/1718268045109956/ .

Magdalena Kielnar

https://www.youtube.com/watch?v=iqwBLVa4ABw&feature=youtu.be