Od kilkunastu lat rozwija się prężnie sieć jezuickich szkół w krajach byłego bloku sowieckiego. Powstają nowe placówki i realizowane są międzynarodowe projekty mające na celu wymianę doświadczeń i podejmowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych.

Na przełomie marca i kwietnia 2016 roku jezuickie Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców gościło w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury nauczycieli z jezuickiej szkoły działającej od kilku lat w Tomsku (Syberia). To jedyna taka szkoła w Rosji. Dwunastu nauczycieli szkoliło się pod kierunkiem trenerów Centrum Arrupe poznając ignacjański model pedagogii oraz ucząc się umiejętności mediacji i współpracy z rodzicami uczniów. Pięciodniowe spotkanie było także okazją do nawiązania kontaktu z Zespołem Szkół Jezuitów w Gdyni i Gimnazjum Jezuitów w Krakowie. Obie polskie szkoły zostały zaprezentowane uczestnikom przez Agnieszkę Szefer (polonistkę z Krakowa) oraz Agnieszkę Wojsz (nauczycielkę historii z Gdyni).

Rosyjscy nauczyciele zapoznali się z wieloma metodami stosowanymi w naszych szkołach w Polsce oraz podzielili się swoimi pomysłami na dalsze rozwijanie szkolnictwa jezuickiego na Wschodzie. Spotkanie było pierwszym etapem zacieśniania wzajemnej współpracy i stało się możliwe dzięki dofinansowaniu ze strony Episkopatu Stanów Zjednoczonych.

Wojciech Żmudziński SJ