W poniedziałek – 23 maja br. w kaplicy Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyła się uroczystość wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II. Tego niezwykłego aktu dokonał Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore w asyście o. Prowincjała Tomasza Ortmanna, o. Waldemara Borzyszkowskiego – dziekana i proboszcza parafii św. Andrzeja Boboli, o. Wiesława Kulisza – superiora i proboszcza parafii św. Szczepana oraz innych koncelebrujących kapłanów.

Witając licznie zgromadzonych pacjentów szpitala, personel, a także przybyłych na tę uroczystość gości, a wśród nich: pana Sebastiana Chwałka, wiceministra zdrowia w randze podsekretarza stanu MSWiA, panią Aurelię Ostrowską, Dyrektora Departamentu Zdrowia MSWiA oraz pana Marka Posobkiewicza, Głównego Inspektora Sanitarnego – kapelan CSK MSWiA o. Zdzisław Gardocki wyraził wdzięczność kard. Stanisławowi Dziwiszowi, który udostępnił relikwie oraz Dyrektorowi szpitala prof. Markowi Durlikowi, którego określił spiritus movens całego przedsięwzięcia. Również na początku uroczystości prof. Durlik odczytał list kard. Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego, który – nie mogąc osobiście uczestniczyć w tej uroczystości – przesłał słowa pozdrowienia i błogosławieństwa.

W wygłoszonej homilii abp Nuncjusz nawiązał do długiej tradycji tego typu celebracji w chrześcijaństwie, podkreślając, iż świętość dotyczy nie tylko duszy, ale też i ciała, a czczenie świętych jest de facto oddawaniem hołdu samemu Chrystusowi za ich pośrednictwem. Relikwie przypominają wierzącym, że mają pewnego orędownika u Bożego Serca. Dziś bardzo potrzeba wzorów i przewodników duchowych, ponieważ nie ma czegoś takiego jak gotowe książki z przepisami na życie. Kult relikwii nie rozwiązuje jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki naszych problemów. On rzuca Boże światło, jak postępować w sytuacji próby wiary – choroby, cierpienia, pytań o sens ludzkiej egzystencji. Liturgiczną uroczystość zakończyły wspólne pamiątkowe zdjęcia oraz spotkanie przy kawie u Dyrektora.

Witold Sokołowski SJ

Więcej zdjęć i informacji na:
http://www.cskmswia.pl/csk/marketing-i-rozwoj/aktualnosci/najwazniejsze/13857,Wprowadzenie-Relikwii-sw-Jana-Pawla-II.html