Decyzją 36. Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego nowym Przełożonym Generalnym zakonu został o. Arturo Sosa Abascal SJ z Prowincji Wenezueli.

Przeczytaj także biogram nowego Generała tutaj.

Zgodnie z przepisami Kongregacji Generalnych, o. James E. Grummer SJ, pełniący Wikariusza Generalnego, przedstawił następujące oświadczenie:

Z uwagi na to, że w dopełnionej i pełnoprawnej Kongregacji Generalnej i po zliczeniu wszystkich głosów, z których większość wskazała na kandydaturę Wielebnego Ojca Arturo Sosa Abascala SJ, za zgodą Stolicy Apostolskiej i całego Towarzystwa, ogłaszam wspomnianego o. Arturo Sosa Abascala nowo wybranym Przełożonym Generalnym Towarzystwa Jezusowego, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Rzym, 14 października 2016

Krótka biografia o. Abascala

Urodził się w Caracas w Wenezueli 12 listopada 1948 roku. Dotychczas pełnił funkcję delegata Ojca Generała dla domów międzynarodowych w Rzymie. Jest doktorem nauk politycznych Universidad Central de Venezuela. Mówi po hiszpańsku, włosku, angielsku, rozumie także język francuski.

Alan Fogarty SJ, prezes Fundacji Uniwersytetu Gregoriańskiego, w wypowiedzi dla magazynu America, określił nowego generała jako: „człowieka wielkiej wiary, prawdziwego lidera, silnie zakorzenionego w historii Towarzystwa Jezusowego”.

– Jest świetnym słuchaczem, człowiekiem wielkiej cierpliwości, wierzącym głęboko w rozeznawanie w duchu św. Ignacego Loyoli – podsumował.

W jaki sposób nowy Generał był wybierany? W dniu wyborów, po Mszy św., elektorzy spotkali się w auli. Każdy otrzymał ostemplowaną kartę do głosowania, na której znajdowało się przyrzeczenie, że głosujący wybiera tego, który jego zdaniem, rozeznanym przed Panem, posiada zdolność do sprawowania tego urzędu. Po podpisaniu tego przyrzeczenia, na drugiej stronie karty każdy z elektorów wpisuje imię osoby, na którą głosuje, a karty składane są w taki sposób, by odczytujący i liczący głosy nie mogli zidentyfikować osoby głosującej. Imiona, na które oddano głosy, odczytane zostały na głos przez Wikariusza Generalnego i dwóch skrutatorów. Nikt oczywiście nie mógł głosować na siebie.Wybór delegatów na Kongregację Generalną, decyzje tego gremium oraz wybór Generała to jedyne, demokratyczne akty w zakonie jezuitów rządzonym na zasadzie monarchii konstytucyjnej. Nowy Generał rozpocznie swoje rządy po zakończeniu Kongregacji Generalnej, która jeszcze przez najbliższe dni będzie pracowała nad postulatami i ewentualnymi dekretami.

Generał jezuitów jest nazywany potocznie „czarnym papieżem”. Nazwa bierze się z określenia „papa negro” (wł. czarny papież) i wiąże się zarówno z kolorem jezuickiego stroju jak i wysoką pozycją samego generała.

Zobacz moment, w którym ustępujący generał zakonu (Adolf Nicolás SJ) spotyka się z nowym i przekazuje mu swój urząd:

 

Nowy generał zakonu mówi o Kongregacji Generalnej: 

Redakcja tekstu: Mikołaj Cempla, Michał Lewandowski / DEON.pl