„Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i /którzy/ są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mk 3,31-35)

*

Mówiąc, że Jego rodziną są Ci którzy pełnią wolę Bożą, Jezus nie lekceważy swoich bliskich. Pokazuje raczej, że zewnętrzne okoliczności nie determinują mnie do błogosławieństwa czy jego braku. To moje wewnętrzne nastrojenie na słuchanie Boga i współpracę z Nim decyduje o jakości mojego życia.

Ode mnie też zależy, czy będę „bratem, siostrą i matką” dla Jezusa, którego spotykam w Drugim…

***