Anielski śpiew przy zmywaniu naczyń.
Szczęście jest w modlitwie całym życiem.