Moimi życzeniami na Wielkanoc jest filmik poniżej, gdzie mówię o tym dlaczego tych właśnie 7 scen spotkań z Jezusem Zmartwychwstałym jest dla mnie ważnych.
Dlaczego to życzenia dla Was?
Bo ósmą scenę niech dopisze każdy z nas, z tym, co niech będzie osobistym spotkaniem z Nim. Wtedy, nie sposób, żeby on nie dotknął serca głęboko.
Pełnej pokoju Wielkanocy