A ręka Pańska była z nimi… Dz 11, 19-26

Choć dotknęło ich prześladowanie i różne związane z tym nieprzyjemności, choć muszą uciekać, nie jest bezpiecznie, to jednak zamiast narzekać na swój los, idą i głoszą Chrystusa. Ręka Pańska była z nimi.

Co dzieje się we mnie, kiedy spotykają mnie przeciwności, trudności, kłody pod nogami, nieprzyjemności? Czy uświadamiam sobie, że ręka Pańska nadal jest ze mną? Czy jest we mnie ta wiara?
O niej mówi tez Jezus w ewangelii. Mówi o owcach, których nikt nie wyrwie z Jego ręki. A nie wyrwie, bo dał Mu je Ojciec, który jest WIĘKSZY OD WSZYSTKICH. Głęboki pokój serca – dar Boga – bierze się ze świadomości zakorzenionej głęboko w wierze, iż jestem w ręku Boga, który jest większy od wszystkich. Cóż więc może mi się stać?

Ojciec jest większy od wszystkich. Jestem w Jego ręku. Cóż może mi się stać, nawet gdy spadają na mnie nieprzyjemności, kłody, gromy lub mam wrażenie nieudanego życia. On jest większy od wszystkich. Moje życie będzie takie, jakie jest, ale… On jest większy od wszystkich. Do tego potrzebuję tylko wiary. Niczego więcej. Uwierzyć, że tak właśnie jest. Nie muszę tego poczuć czy w namacalny sposób doświadczyć. Tylko UWIERZYĆ.