Alleluja, alleluja, alleluja.

Aby Bóg udzielił nam dogłębnego poznania Pana,
który dla nas stał się człowiekiem,
abyśmy Go bardziej kochali
i więcej szli w Jego ślady.

Alleluja, alleluja, alleluja.

J 1, 35-39
Słowa Ewangelii według św. Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”.
Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”
Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”
Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”.
Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.