W październiku tradycyjnie naszą ufną modlitwę do Boga będziemy zanosić za dzieło misyjne w Kościele. Wszyscy bowiem jesteśmy odpowiedzialni za misje i ewangelizację, od których zależy żywotność i świętość Wspólnoty Kościoła.

Ludzie świeccy, wolontariusze, siostry zakonne, zakonnicy, katechiści, prezbiterzy ofiarnie podejmują taki trud, często w bardzo niesprzyjających warunkach (konflikty zbrojne, klęski żywiołowe). Dzięki tej pracy Ewangelia Chrystusa zapuszcza korzenie i owocuje w sercach wielu ludzi.

Stara Europa wymaga reewangelizacji, a inne regiony świata wciąż potrzebują autentycznych świadków wiary. Liczne ludy czekają na głosicieli Dobrej Nowiny, na gorące serca młodych ludzi, którzy z hojnością odpowiedzą na zaproszenie Pana do służby w Jego Winnicy.

Jako członkowie Światowej Sieci Modlitwy, obecni w 89 krajach świata, apostołujemy poprzez modlitwę, odpowiadając – co miesiąc – na prośbę papieża Franciszka, aby służyć bliźnim najpierw tam, gdzie przyszło nam żyć, i także tam, dokąd dotrze nasza modlitwa i posługa.

Patronka misji św. Teresa z Lisieux, karmelitanka z zamkniętego klasztoru kontemplacyjnego, niech nas w tej posłudze wspiera, a bł. Jan Beyzym – jezuicki misjonarz, ofiarny posługacz trędowatych na Madagaskarze, człowiek z wielką wyobraźnią miłosierdzia, niech nas do niej zagrzewa. Niech też nasza patronka św. Małgorzata Maria Alacoque wyjedna nam u Bożego Serca zapał apostolski i umiłowanie troski o czyste serca naszych sióstr i braci pragnących poznać Zbawiciela świata.

Cały ten misyjny świat – wielką arenę różnorakich wyzwań i potrzeb – polecajmy w modlitwie Królowej różańca świętego i świętych wspominanych w tym miesiącu tj. św. Franciszka z Asyżu i św. Jana Pawła II – naszego rodaka.

ZAKUP

Wersja papierowa lub elektroniczna

AUDIO