Stało się. Szkoła Podstawowa Jezuitów w Gdyni jest faktem. 4 września 2017 roku po raz pierwszy w ławach szkolnych powitaliśmy naszych „maluszków” – uczniów Szkoły Podstawowej. Łącznie mamy 92 nowych uczniów (11 dzieci w klasie I, 17 w klasie IV, 18 w klasie V, 19 w klasie VI i 28 w klasie VI).

Msza św. na rozpoczęcie roku była dla nas powodem do ogromnej radości. Wtedy bowiem po raz pierwszy zobaczyliśmy i doświadczyliśmy, jakie wezwania na nas czekają w bieżącym roku szkolnym. Widok kręcących się dzieci, które bez chwili wytchnienia ruszały nogami, obracały się we wszystkie strony, to taki mały symbol przekształceń, które dokonują się w naszej szkole. Przekształceń napawających nas ogromnym optymizmem.

Dzieci odnalazły się w nowym środowisku bardzo szybko. Przyczyniły się do tego na pewno obozy integracyjne, które łączyły elementy poznawania siebie nawzajem, jak również poznawania specyfiki i charakteru naszej szkoły. Klasy I, IV i V wyjechały do skansenu we Wdzydzach, natomiast klasy VI i VII do ośrodka wypoczynkowego w Warzenku.

15 września 2017 roku w trakcie Święta Szkoły odbyło się ślubowanie dzieci, które rozpoczęły u nas naukę. Uroczo wyglądały pierwszaki, które z wyciągniętymi dwoma palcami, z ogromnym zaangażowaniem powtarzały słowa przysięgi. Po części oficjalnej, wszyscy dostojni goście, nauczyciele oraz uczniowie zostali zaproszeni do szkoły na deser przygotowany przez Radę Rodziców.

Warto też zauważyć, że przez pierwsze trzy tygodnie września gościliśmy praktykantów, którzy bardzo dobrze wpisali się w szkolne zaangażowania. Jacek Domański, Dawid Kowalewski i Jan Amilkiewicz nie tylko pomagali w prowadzeniu lekcji i modlitw porannych, ale też bardzo entuzjastycznie uczestniczyli w obozach integracyjnych i innych inicjatywach podejmowanych przez szkołę. Za tę pomoc składamy im serdeczne „Bóg zapłać”.

Kamil Boberek SJ