Dominik Dubiel SJ był gościem w programie „Dzień dobry TVN” w niedzielę 5 listopada b.r. Tematem rozmowy była zatwierdzona ostatnio przez KEP instrukcja o muzyce kościelnej.

Dla jezuity instrukcja jest odpowiedzią na potrzebę sacrum. – Zawsze była w ludziach potrzeba kultu – mówił.

Scholastyk stwierdził, że według instrukcji, instrumentem, który w szczególny sposób uwzniośla liturgię są organy, jednak inne instrumenty nie są zakazane. – Trzeba przy tym zachować pewne wyczucie, co sprzyja budowaniu klimatu sacrum – mówił jezuita.

Dominik Dubiel zauważył, że instrukcja mówi, iż decydującą rolą w dopuszczeniu instrumentu zawsze powinna być jakość wykonania.

Cały program można obejrzeć tutaj