Podczas uroczystej Mszy św. w kaplicy domowej w Kolegium w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 61 br. Andrzej Malenda SJ złożył 6 listopada trzy śluby: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.

W ten sposób zakończył on swój nowicjat, który odbywał za specjalnym przyzwoleniem właśnie w tej placówce, oraz został pełniej włączony do Towarzystwa Jezusowego. W najbliższym czasie będzie dalej pełnił posługę w Jezuickim Centrum Społecznym „W Akcji”, gdzie pracował już przed ślubami.

Na wieczornej Eucharystii zgromadziła się cała miejscowa wspólnota jezuitów oraz wielu braci z całej Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej. Przewodniczył jej rektor Kolegium, o. Robert Bujak SJ, pełniący też dla ślubującego w ciągu poprzedniego roku funkcję magistra nowicjatu.

sch. Tomasz Matyka SJ