W życiu św. Ignacego Loyoli Niepokalana odegrała niezwykle ważną rolę. Obudziła w nim żywą wiarę w Boga i w jego namacalne działanie w świecie.

O roli Matki Bożej w powstaniu zakonu opowiada Marek Wójtowicz SJ

Chrystus przychodzi do nas przez bardzo konkretnych ludzi, szczególnie przez świętych. Stąd w tym roku nasza adwentowa droga będzie wiodła przez świętych Towarzystwa Jezusowego.