Nazywasz błogosławionymi tych,
którzy wierzą w Ciebie,
chociaż Cię nie widzieli;
nie chodzili z Tobą drogami Galilei …
nie byli świadkami Twoich cudów …
nie mogli wsłuchiwać się w Twoje słowa …
a jednak wierzą w Ciebie dzisiaj
w czasie tak odległym …
wierzą słowom Pisma
wierzą świadkom Twoim
Kościołowi wierzą
bo w nim Twój Duch pozostał …
………………………………….
„Panie, Jezu Chryste,
Któryś z martwych powstał,
spraw, abym uwierzył
wiarą pewną, mocną …
Niech ona mnie wiedzie
po drogach przyszłości,
niech ona mnie karmi
słowy Twej miłości …
Panie, daj mi wiarę czystą,
wiarę bez obrazów,
wiarę, co bez zmysłów
uwierzyć potrafi …
daj mi wiarę prostych ludzi,
co wierzą jak dziecko …
wiarę daj pasterzy
i rybaków wiarę …
Ona mnie ochroni,
ona mnie ustrzeże ….
w czasie niespokojnym
będzie mi puklerzem …
Jakże cenna ona –
wiara naszych przodków.
Jakże droga ona,
droższa nad pieniądze …
Panie, daj mi wiarę wielką,
co góry przenosi,
wiarę daj zwycięską,
co nie zna przegranej …
wiarę daj proroków,
wiarę świętych daj mi …
bo gdy ją posiądę
będę ocalony!
………………………………………
Dzisiaj jesteś ze mną
Jezu Zmartwychwstały …
dziś przychodzisz do mnie
i pokój swój mi dajesz …
dzisiaj chwała Twoja
jest przy mnie obecna …
i chociaż Cię nie widzę
przecież wierzę, Panie!”