Dwanaście jest miesięcy,
a z nich najpiękniejszy
jest
miesiąc
MAJ!
Zapytasz może:
„Dlaczego właśnie ten?”
Odpowiem:
„MAJ to miesiąc zielony …
MAJ to miesiąc kwitnący …
MAJ to miesiąc Komunii …
MAJ to miesiąc słoneczny …
MAJ to miesiąc pachnący …
MAJ to miesiąc ……….”.
Czy to ci wystarczy?
Jeśli nie, to dopowiem:
„MAJ to miesiąc MARYI,
bo w maju
Ona ma imieniny …”
Sama wybrała ten miesiąc,
bo on Ją przypomina …
Spotkać Ją możesz w maju,
czy to w ogrodzie rano
spacerując po rosie …
Czy też wieczorem
słuchając śpiewu ptaków …
Albo gdy wdychasz
aromat kwiatów …
Ona stoi obok i uśmiecha się …
Jest także tam,
gdzie są dzieci ubrane na biało,
tak radosne i piękne
w dniu I Komunii …
…………………….
Rozejrzyj się wokół,
weź do ręki różaniec,
i módl się do Niej,
a wnet Ona
wypowie
imię twoje!