Czy oglądałeś opadające liście?
Czy widziałeś spadające gwiazdy?
A krople deszczu,
które spadając,
nawadniały ziemię?
Czy widziałeś płatki śniegu
delikatnie wirujące w powietrzu?
Czy obserwowałeś błękit nieba?
Czy wsłuchiwałeś się
w śpiew ptaków o poranku?
Czy podziwiałeś tęczę,
tak piękną, wielobarwną?
Czy obserwowałeś,
jak pracowita pszczoła
czerpała niestrudzenie nektar z kwiatka?
Czy wsłuchiwałeś się
w potężny huk
niosącego wody
górskiego potoku?
Czy dostrzegałeś piękno
kwiatów na łące?
Czy ……………………………?

Stwórca przemawia do nas
w dziełach natury …
Jego ŁASKA
ukazuje się nam na różne sposoby …
Odpowiadamy
ZACHWYTEM
PODZIWEM
FASCYNACJĄ,
a na końcu już tylko
MILCZENIEM …