„Jeżeli Bóg z nami,
któż przeciwko nam” (Rz 8, 31)

„Emmanuel” – „Bóg z nami” …
Bóg zapragnął dzielić z nami
nasze ludzkie życie!
Odkąd zstąpił z nieba,
pozostaje z nami …
Odkąd przybrał ludzką naturę,
spotykamy Go każdego dnia …
On nie jest Bogiem dalekim
On nie jest Bogiem ukrytym
On nie jest Bogiem nieosiągalnym …
On jest Bogiem bliskim
On jest Bogiem obecnym
On jest Bogiem dostępnym
dla każdego, kto Go szuka
i pragnie odnaleźć …
Ale powiesz może:
„Dlaczego nie zawsze mnie chroni,
dlaczego pozwala,
by zło miało do mnie przystęp?”
To prawda,
ale to zło krzywdy ci nie zrobi,
bo On je wziął na siebie …
……………………………
On jest , jak mówi psalmista,
„twoim zamkiem warownym
i skałą,
na której możesz się schronić” …
On cię ochrania i czuwa nad tobą,
„abyś stopy nie uraził o kamień” …
Z Nim możesz się czuć bezpieczny …
Bez Niego wszystko przygniata i niepokoi …
Z Nim pokonasz każdą przeszkodę …
Bez Niego nawet mała trudność
pozbawi cię odwagi …
Z Nim nikogo się nie lękasz …
Bez Niego
budzisz się i drżysz w nocy …
Dlatego …
Zwróć się w Jego stronę …
Wzywaj Go często …
Wołaj do Niego …
Niech modlitwa będzie twoją siłą!
Tak, byś któregoś dnia wykrzyknął:
„Jeżeli Bóg ze mną,
któż przeciwko mnie?”