„Któż nas może odłączyć
od miłości Chrystusowej? „ (Rz 8, 35)

Miłość Chrystusa przenika nas …
bywa, że rozlewa się po całym ciele …
dotyka wszystkich członków
delikatnie namaszczając je
swoją słodyczą …
On chce, byśmy byli świadomi
Jego obecności w nas …
Miłość potrzebuję znaków
i daje znaki …
Ta Boska miłość agape
chce pociągnąć nas za sobą
i poprowadzić na wyżyny ducha …
Ta Boska miłość agape
chce naszego największego dobra …
Jej zapach pobudza nasze
wewnętrzne zmysły
otwierając przed nimi
tajemnicze obszary ducha …
Ta Boska miłość agape
wzywa …
zaprasza …
przynagla …
zawsze szanując naszą wolność …
…………………………………
On chce nas uszczęśliwić
nie tylko w tym życiu,
ale chce nas obdarzyć także
szczęściem w niebie …
szczęściem niepojętym!
………………………………………
Czy jest ktoś, kto mógłby
odłączyć nas od tej miłości?
Nie!
Ani utrapienie …
Ani ucisk …
Ani prześladowanie …
Ani głód …
Ani niebezpieczeństwo …
Ani jakiekolwiek stworzenie …
Ani śmierć …
nie zdoła nas odłączyć od niej!
……………………………………
Dlatego możemy
rozkoszować się pokojem,
którego On udziela …
Ten pokój przewyższa
wszelką wiedzę …
Ten pokój jest darem Pana
pieczęcią potwierdzającą
Jego miłość …
Kto trwa w tym pokoju,
ten trwa w Nim …
Ten pokój jest znakiem
Jego miłości,
słodkim darem …
pocałunkiem Ducha …
…………………………………………….
Chryste, Panie mój,
jak cudownie jest wiedzieć,
że Twoja miłość
nigdy
się nie skończy,
ale będzie wzrastać,
aż do dnia, w którym
nasza niedoskonała miłość
połączy się na zawsze
z
TWOJĄ MIŁOŚCIĄ!