W dniach 13-17 czerwca 2018 w 80-tą rocznicę pobytu trumny z ciałem św. Andrzeja Boboli będziemy odprawiać Msze Święte przy jego ołtarzu w kościele głównym. W tych dniach będą głoszone okolicznościowe kazania przybliżające postać Świętego Patrona Polski. Po Mszach okazja do oddania czci relikwiom św. Andrzeja.

13 czerwca o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza dziękczynna Bogu i św. Andrzejowi Boboli za bezpieczną i niezwykle owocną duchowo pielgrzymkę śladami naszego wielkiego patrona.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!