Święci są niezawodni i wierni w przyjaźni. Dają nam przykład męstwa i odwagi, wytrwałej wiary, a nade wszystko ukochania Boga gorącym sercem, całym umysłem i ze wszystkich sił. Są wiarygodni, bo swoim życiem komentują słowa zawarte na kartach Ewangelii. Potrafią też zawstydzić, gdy oddalamy się od Bożych dróg. 

Kim był Stanisław Kostka, którego przykład wciąż pociąga rzesze młodych? Posłuchaj pierwszej części audycji wyemitowanej w radiu „Anioł Beskidów” w której Marek Wójtowicz SJ przybliża postać młodego jezuity.

Boży wędrowiec – Święty Stanisław Kostka