Józef Augustyn SJ, Jerzy Zakrzewski SJ
Zawsze kochałem życie

Ojca Jerzego Zakrzewskiego SJ można by określić jako cichego bohatera codzienności. Kapłan, zakonnik, teolog. Człowiek niesłychanego potencjału intelektualnego i wiedzy, biegle posługujący się obcymi językami. Choroba zachwiała wszystkim, co było jego życiowym wyborem i powołaniem. Życie w takim stanie jest bohaterstwem samo w sobie. Zachowanie przy tym intelektualnej aktywności, pogody ducha i radości życia jest po prostu heroizmem.

Ojciec Jerzy służył ludziom duchową wiedzą i świadectwem życia. Swoim dowcipem rozładował wiele trudnych sytuacji. Jedyne, na czym choroba zaciążyła bezlitośnie, to człowiek mierzony kryteriami akademickich tytułów. Ale czymże jest akademicka wiedza w porównaniu z wcielaną w życie mądrością, świadczonym innym dobrem, wrażliwością na ludzkie biedy?

A w tym względzie, Ojcze Jerzy, summa cum laude!
Siostra Joanna Grodzicka,
karmelitanka

Timothy M. Gallagher OMV: Rozeznawanie duchów Św. Ignacy uczy, jak świadomie kroczyć przez życie

Franz Jalics SJ: Droga kontemplacji

Krzysztof Osuch SJ: Drogocenni w oczach Boga

Franz Jalics SJ: W SZKOLE JEZUSA Cztery etapy duchowego rozwoju

Dariusz Kowalczyk SJ, Tomasz Rowiński:Czy Jezus mógłby się przeziębić? Rozmowy o człowieczeństwie Boga.

Timothy M. Gallagher OMV:Rozeznawanie woli Bożej Św. Ignacy uczy jak podejmować lepsze decyzje


 

Henri J.M. Nouwen

Henri J. M. Nouwen: Intymność
Henri J. M. Nouwen: O wspólnocie, modlitwie, przebaczeniu

Więcej Henri J.M. Nouwen…


Józef Augustyn SJ
Cząstka prawdy. Krótkie medytacje o szukaniu Boga we wszystkich rzeczach 
Wydawnictwo M, Kraków 2006

Od wydawcy: […] Jeżeli przy śmierci Jana Pawła II zrozumieliśmy małą cząstkę prawdy, to łatwo przeczuć, że przy własnej śmierci wreszcie zrozumiemy całą prawdę. I wówczas spontanicznie obudzi się wielki i szczery żal. Zrozumiemy, że zbyt wiele czasu i sił zmarnowaliśmy na sprawy błahe, małostkowe, nieważne; zrozumiemy, ile energii roztrwoniliśmy na trawienie negatywnych emocji: gniewu, złości, zazdrości, rozżalenia. Zrozumiemy, że każda chwila, w której nie zwracaliśmy serca ku Bogu, została bezpowrotnie zmarnowana

Józef Augustyn SJ
Kwadrans szczerości
Wprowadzenie do modlitwy codziennego rachunku sumienia
WAM 2011
Codzienny rachunek sumienia, który proponuje św. Ignacy Loyola w Ćwiczeniach duchownych, nie jest „rozliczaniem się” z własnych upadków i słabości, ale szczerym i miłosnym dialogiem człowieka z Bogiem o naszym życiu. W codziennym rachunku sumienia odkrywamy najpierw bezwarunkową miłość Boga, a następnie naszą odpowiedź na nią.

 

 

Józef Augustyn SJ
MEDYTACJA IGNACJAŃSKA

WAM 2012
[…} Publikacja wychodzi naprzeciw tym wszystkim, którzy czują się pociągani, a czasami niejako przymuszeni do szukania pomocy i ocalenia poprzez czytanie i rozważanie słowa Bożego. Medytacja ignacjańska jest bowiem uznaną i sprawdzoną przez pięć wieków metodą wsłuchiwania się w słowo Boże, która także dziś może stać się skuteczną metodą szukania i odnajdywania zbawczej obecności Pana Boga w świecie i w życiu konkretnego człowieka.
Wojciech Ziółek SJ

Józef Agustyn SJ
Aby poszerzyło się nasze serce
Medytacje w codzienności życia
WAM 2011
… Od wielu tygodni zegar bijący o północy przywołuje upartą myśl o kolejnym zmarnowanym dniu. Jednak tylko w ocenie moich chaotycznych emocji i myśli. A jak Ty, Panie, osądzasz bezpowrotnie mijające moje dni? Ty przecież, Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane. (fragment rozważań)

Józef Augustyn SJ

KOCHAJ MNIE TATO! 
Medytacje o ojcostwie
WAM 2013
[od wydawcy]  Jest to zbiór kilkunastu medytacji poświęconych ojcostwu. Stanowią one zachętę dla ojców, aby w swym zapracowaniu i pogoni za sukcesem docenili swoją najważniejszą życiową rolę – bycia tatą. Autor odwołując się do bogatego doświadczenia duszpasterskiego i psychologicznego, przekazuje wiele cennych uwag o relacjach ojca do dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem relacji taty do syna.

Krzysztof Biel SJ, Stanisław Biel  SJ
MĘŻCZYŹNI Medytacje biblijne
WAM  2014

Mężczyźni – między siłą a słabością to zbiór medytacji biblijnych opartych na historiach życia mężczyzn ze Starego Testamentu. Znajdziemy wśród nich ludzi głębokiej wiary, takich jak Abraham, silnych i odważnych jak Dawid, ale też biadających jak Jeremiasz, czy buntowników, takich jak Absalom.
Dla dzisiejszych mężczyzn przytoczone historie i refleksje mogą być inspiracją do odkrywania własnej tożsamości, a dla kobiet pomocą w poznawaniu tak ponoć prostej psychiki mężczyzn.

THOMAS DUBAY SJ
Głębokie nawrócenie. Głęboka modlitwa
Wydawnictwo Mateusza Bydgoszcz 2010

… Książka o. Thomasa mówi o tym, że kiedyś nawróciliśmy się, a żyjemy jakbyśmy nigdy się nienawrócili, że kiedyś zakochaliśmy się, a żyjemy tak jakbyśmy w ogóle nie kochali (a przynajmniej ta miłość jest słaba, niechlujna). Jednak autor nie zatrzymuje się na opisaniu problemu, ale idzie dalej i jako bardzo doświadczony kierownik duchowy przekazuje nam wiele cennych rad jak wyjść z tej sytuacji…

Durchholz Evamaria, Knoepffler Nikolaus,
FRANCISZEK, IGNACY I NAŚLADOWANIE JEZUSA, Porównanie teologiczne i psychologiczne,
WAM  2
005
Wydawca o książce: […] Franciszek i Ignacy byli ludźmi, którzy poprzez własne problemy duchowe, społeczne, rodzinne, religijne odczytali sens swojego życia w autentycznym spotkaniu z Chrystusem. On uzdolnił ich do podjęcia drogi realnej przemiany, autentycznego stawania się sobą, czyli odnajdywania własnej tożsamości.

 

JOHN ELDREDGE,

Żyć mocniej
Wydawnictwo W drodze

Słowo od wydawcy […]  Żyć mocniej to wybór najlepszych tekstów Eldredge’a rozpisanych na poszczególne dni roku. Świetny przewodnik w osobistej refleksji nad swoim życiem! Pomaga odkrywać, nazywać i spełniać wpisane w serce człowieka pragnienia i tęsknoty.

 

JALICS FRANZ SJ
REKOLEKCJE KONTEMPLATYWNE
WAM  2007

Słowo od wydawcy: Rekolekcje kontemplatywne to dzieło życia Franza Jalicsa, jezuity, który wielokrotnie prowadził rekolekcje ignacjańskie według opisanej przez siebie metody. Książkę, tłumaczoną dotąd na wiele języków, w tym na chiński, na język polski przełożył ojciec Jacek Bolewski, który sam niegdyś odbył rekolekcje pod kierunkiem Autora. Według jego opinii książka ta to najlepsze opracowanie na temat modlitwy i jej wpływu na życie ludzkie.

Stanisław Groń SJ 
LITANIA I NOWENNA DO ŚW. IGNACEGO LOYOLI PATRONA MATEK OCZEKUJĄCYCH POTOMSTWA 

WAM 2010
Fragment książki

Książka ta może Ci służyć pomocą w żarliwej modlitwie o uproszenie daru życia i może rozpalić Twe serce ufnością we wstawiennictwo św. Ignacego Loyoli. Módl się za jego przyczyną do Boga, a On – jeśli będzie taka Jego wola – sprawi, że Twoja wiara zostanie nagrodzona darem nowego życia. ks. Stanisław Groń SJ

 

Michael Harter SJ

Rozpaleni miłością. Modlitwy z jezuitami
WAM 2008

Książka jest zbiorem wybranych modlitw oraz duchowych refleksji Jezuitów, od założenia Towarzystwa Jezusowego aż po czasy współczesne.

 

red. Wacław Królikowski SJ
Wokół Reguł służących do zaprowadzenia ładu w jedzeniu św. Ignacego Loyoli
WAM 2012
Wacław Królikowski SJ,
DUCHOWY ROZWÓJ . Dynamika Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli,
WAM 2005
Wydawca o książce: Książka jest adresowana do wszystkich zainteresowanych rozwojem życia duchowego, nakreślonym przez św. Ignacego. Poleca się ją szczególnie osobom, które przygotowują się do odprawiania rekolekcji ignacjańskich z pełnym milczeniem oraz z prowadzeniem indywidualnym.
Wacław Królikowski
Wokół Reguł rozdawania jałmużn św. Ignacego Loyoli
WAM 2011
[od wydawcy] … Artykuły zawarte w książce stanowią konkretną podpowiedź, w jaki sposób w naszych warunkach życiowych możemy dzielić się z ubogimi tym, co posiadamy: uwagą, czasem, życzliwością, współczuciem, dobrym słowem, chlebem…

 

Dariusz Michalski SJ
Mądrość życia według Św. Ignacego Loyoli
WAM  2013

[od wydawcy] Życie często przypomina niekończący się maraton, albo niedający się uporządkować chaos. Zdarza się również, że popadamy w niezmienną rutynę. A może… nadszedł czas na zmianę?
O. Dariusz Michalski zaprasza do osobistej refleksji nad wybranymi sentencjami św. Ignacego z Loyoli. Zawarta w nich praktyczna mądrość może pomóc przyjrzeć się sobie i dokonać szczerej konfrontacji z prawdą.

THOMAS MERTON
Rok z Thomasem Mertonem. Codzienne medytacje
Wydawnictwo Salwator Kraków 2006

Słowo od wydawcy: […] Krótkie osobiste refleksje na każdy dzień są inspiracją do własnych przemyśleń i medytacji, rzucają nowe światło na ważne problemy współczesnego świata, a równocześnie uczą odnajdywania radości i pokoju w codziennych, prostych zajęciach.

Św. Ignacy Loyola
 
tłumacz: Jan Ożóg SJ
wydanie: trzecie
 2013

 

Tomasz Oleniacz SJ
W DUCHOWEJ SZKOLE ŚW. IGNACEGO »
WAM   2014
O tym, jak bardzo duch św. Ignacego jest żywy i obecny w naszych czasach, świadczy żywotność założonego przez niego zakonu, który nieustannie czerpie z jego doświadczenia.

 

 

 Krzysztof Osuch SJ

MODLITWA W SZKOLE ŚW. IGNACEGO LOYOLI  
WAM  2014
Książka jest zbiorem tekstów zawierających wytyczne do nauki modlitwy w szkole śwIgnacego

 

 

Osuch Krzysztof SJ 
Rozważania na niełatwe tematy

WAM, czerwiec 2009

Człowieku, dlaczego sobie samemu uwłaczasz, skoro Bóg tak wysoko cię ceni. Dlaczego wywyższony przez Boga tak bardzo siebie poniżasz… Słowa świętego Piotra Chryzologa stały się dla Autora punktem wyjścia do postawienia fundamentalnych pytań o naturę Boga i tożsamość człowieka.

 

Antoni Spadero SJ
Rozmowa z Papieżem Franciszkiem z objaśnieniami i komentarzami jezuitów
WAM grudzień 2013
[od wydawcy] Papież Franciszek już po kilku minutach piastowania swojego urzędu podbił serca milionów ludzi na całym świecie. Wielu dziwiło się, że jest taki otwarty, taki odważny i taki… bliski.
A jaki jest naprawdę?

 

Piotr Jordan Śliwiński OFMCap
GRZECHY W KRATKĘ
O spowiedzi z ojcem Piotrem Jordanem Śliwińskim OFMCap rozmawiają Elżbieta Kot i Dominika Kozłowska
Wyd. 2008
Każdy, kto choć raz się spowiadał, ma własne doświadczenia, wątpliwości i pytania dotyczące tego sakramentu. Pytań zadanych w tej książce doświadczonemu spowiednikowi przez jego dwie dociekliwe rozmówczynie jest grubo ponad setka, musiał on zatem dwoić się i troić, by na wszystkie znaleźć przekonującą odpowiedź.

Tarnawa Józef SJ

Wiara pomogła mi żyć

Świadectwa dotkniętych chorobą oraz osób im pomagających
WAM 2011

[od wydawcy]  Czy wiara w Boga pomaga choremu, cierpiącemu i umierającemu człowiekowi?
Odpowiedzi na to pytanie udzielają chorzy i ich bliscy, pracownicy służby zdrowia i kapelani szpitalni. Józef Tarnawa SJ, doświadczony duszpasterz, zebrał wypowiedzi kilkudziesięciu osób, dzieli się również osobistym świadectwem.

Barry William A. SJ
CZEGO SZUKAM W MODLITWIE?

WAM 2006

Wydawca o książce: Książka jest syntezą czterotygodniowych rekolekcji ignacjańskich. Napisana żywym i prostym językiem ułatwia czytelnikowi określenie swoich modlitewnych pragnień. Zawiera także praktyczny przewodnik ignacjańskiego rozeznawania duchowego. Ojciec W. Barry, podobnie jak św. Ignacy, jest świadom różnych dróg i potrzeb duchowych człowieka.

Wojciech Żmudziński SJ 
NIEBO JEST W NAS

Wydawnictwo Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 2010
Królestwa Bożego nie należy szukać w górze ponad chmurami ani też poza naszym wszechświatem. Do Nieba nie idzie się dopiero po śmierci. Jest ono blisko każdego z nas, w naszym sercu i na wyciągnięcie ręki.