Przedstawiamy listę ośrodków prowadzonych bezpośrednio przez Jezuitów lub poprzez organizacje współpracujące bezpośrednio z zakonem Jezuitów, które udzielają pomocy psychologicznej w różnej formie (odpłatnie lub nieodpłatnie):

  • Gliwice: Jezuicki Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Duchowej  – „Źródło”
  • Lublin: Ośrodek Psychoterapii  – INIGO
  • Poznań: Poradnia Psychologiczno-Duchowa VINEA
  • Warszawa: Fundacja Pomocy Psychologicznej i Duchowej „INIGO”