Osobom przygotowującym się do odprawienia rekolekcji polecamy:

Stanisław Biel SJ, Dariusz Wiśniewski SJ
Jak modlić się w codzienności

WAM 2009
Modlitwa to nie monolog ani nawet dialog, lecz spotkanie. Spotkanie z kimś bardzo konkretnym, kto wchodzi w moje życie jako osoba, a więc jako Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, Duch Święty. Jeżeli praktykujemy modlitwę, możemy się przekonać, że bez niej nie można żyć. Modlitwę można porównać do oddychania. Bez niej nasz duch pozostaje „niedotleniony” czy wręcz zduszony.(Autorzy)

Osuch Krzysztof SJ
Rachunek sumienia – szczegółowy i ogólny

Jak codziennie ulepszać siebie, relacje z Bogiem i drugim człowiekiem,
WAM 2005

 

 

 Osobom pragnącym pogłębić swoje doświadczenie rekolekcyjne polecamy:

red. Józef Augustyn SJ

Co zabrać ze sobą? Po Fundamencie Ćwiczeń Duchownych
WAM grudzień 2008
Po Ćwiczeniach duchownych rekolektant zadaje sobie pytania: Jak mogę przenieść w moją codzienność to nowe doświadczenie duchowe? Jak z większą świadomością mogę kontynuować moją historię zbawienia? Czy troski i sprawy życia codziennego nie wytrącą mnie z żywej więzi z Bogiem?

Wacław Królikowski SJ,
Duchowy rozwój -Dynamika Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli,
WAM 2005
Wydawca o książce: Książka jest adresowana do wszystkich zainteresowanych rozwojem życia duchowego, nakreślonym przez św. Ignacego. Poleca się ją szczególnie osobom, które przygotowują się do odprawiania rekolekcji ignacjańskich z pełnym milczeniem oraz z prowadzeniem indywidualnym.

– Henri J.M. Nouwen, Przekroczyć siebie. Trzy ruchy życia duchowego, Zysk i S-ka 2000.
Pozycja ta, oparta na osobistym doświadczeniu autora, ma służyć jako przewodnik na drodze osobistego poszukiwania Boga, które dokonuje się na trzech płaszczyznach: dotknięcia swojego wnętrza, wyjścia ku innym i otwarcia się na Boga w modlitwie.

– Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Warszawa 1989, PAX
Św. Ignacy Loyola od czasu swojego nawrócenia był rozmiłowany w tej książeczce. Uważał ją za ozdobę literatury ascetycznej. Czytał ją dwa razy dziennie, jeden rozdział rano, drugi wieczorem – poza tym na wyrywki, tam gdzie się książka otworzyła. Wspaniała lektura, która pomoże wielu spotkać Boga i zastanowić się nad tym, co naprawdę ważne w życiu.

– Martini Carlo Maria, kard. Dwaj pielgrzymi na ścieżkach sprawiedliwości – Józef Egipski, Ignacy i… my, 2000, WAM

– Jo Croissant, Kobieta. Kapłaństwo serca, Poznań 1998, W drodze

– Józef Augustyn SJ, Ojciec wzruszył się głęboko. Rekolekcje oparte na Ćwiczeniach Duchownych, 2002 WAM

– Krzysztof Osuch SJ, Rachunek sumienia szczegółowy i ogólny, WAM Kraków 2004 

– Henri J. M. Nouwen, Ziarna nadziei, Zysk i S-ka 2001

* * *

Inne polecane książki

Więcej …


TEKSTY· DOTYCZĄCE MEDYTACJI· I· RACHUNKU SUMIENIA

 Codzienna medytacja

  Wprowadzenia do medytacji – strona Szkoły Kontaktu z Bogi

  Medytacje biblijne – na stronie domu rekolekcyjnego w Zakopanem

  Rachunek sumienia (strona DR w Czechowicach-Dziedzicach)

 Codzienny rachunek sumienia wg metody św. Ignacego Loyoli – Dariusz Michalski SJ, Małgorzata Jękalska

 

ROZWAŻANIA

 Herbert Alphonso SJ – Powołanie osobiste

  Dariusz Kowalczyk SJ – Życie duchowe człowieka zagonionego

 KAZIMIERZ WÓJT SJ

 – Przyjdź do mojego Pana Boga

 – Bóg mojej nadziei – katechezy dla dorosłych,

 DARIUSZ MICHALSKI SJ
– Choroby duchowe – zagrożenia dla życia duchowego

– Dyscyplina w życiu duchowym człowieka,

– Jak poznać wolę Bożą,