Osobom przygotowującym się do odprawienia rekolekcji polecamy:

Stanisław Biel SJ, Dariusz Wiśniewski SJ
Jak modlić się w codzienności

WAM 2009
Modlitwa to nie monolog ani nawet dialog, lecz spotkanie. Spotkanie z kimś bardzo konkretnym, kto wchodzi w moje życie jako osoba, a więc jako Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, Duch Święty. Jeżeli praktykujemy modlitwę, możemy się przekonać, że bez niej nie można żyć. Modlitwę można porównać do oddychania. Bez niej nasz duch pozostaje „niedotleniony” czy wręcz zduszony. (Autorzy)

Osuch Krzysztof SJ
Rachunek sumienia – szczegółowy i ogólny

Jak codziennie ulepszać siebie, relacje z Bogiem i drugim człowiekiem,
WAM 2005
Ignacjański rachunek sumienia nie ma nic wspólnego z prokuratorskim tropieniem własnych błędów. To modlitwa prowadząca do bardziej świadomego, lepszego życia. Autor w prosty sposób podpowiada, jak świadomie przeżywać mijające dni, aby dobrze wykorzystać wszystkie doświadczenia, które niesie codzienność.

 

Osobom pragnącym pogłębić swoje doświadczenie rekolekcyjne polecamy:

red. Józef Augustyn SJ
Co zabrać ze sobą? Po Fundamencie Ćwiczeń Duchownych
WAM grudzień 2008
Po Ćwiczeniach duchownych rekolektant zadaje sobie pytania: Jak mogę przenieść w moją codzienność to nowe doświadczenie duchowe? Jak z większą świadomością mogę kontynuować moją historię zbawienia? Czy troski i sprawy życia codziennego nie wytrącą mnie z żywej więzi z Bogiem?

 

Wacław Królikowski SJ,
Duchowy rozwój -Dynamika Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli,
WAM 2005
Wydawca o książce: Książka jest adresowana do wszystkich zainteresowanych rozwojem życia duchowego, nakreślonym przez św. Ignacego. Poleca się ją szczególnie osobom, które przygotowują się do odprawiania rekolekcji ignacjańskich z pełnym milczeniem oraz z prowadzeniem indywidualnym.

 

Henri J.M. Nouwen,
Przekroczyć siebie. Trzy ruchy życia duchowego,
Zysk i S-ka 2000
Pozycja ta, oparta na osobistym doświadczeniu autora, ma służyć jako przewodnik na drodze osobistego poszukiwania Boga, które dokonuje się na trzech płaszczyznach: dotknięcia swojego wnętrza, wyjścia ku innym i otwarcia się na Boga w modlitwie.

 

Tomasz a Kempis,
O naśladowaniu Chrystusa,
WAM 2018
Św. Ignacy Loyola od czasu swojego nawrócenia był rozmiłowany w tej książeczce. Uważał ją za ozdobę literatury ascetycznej. Czytał ją dwa razy dziennie, jeden rozdział rano, drugi wieczorem – poza tym na wyrywki, tam gdzie się książka otworzyła. Wspaniała lektura, która pomoże wielu spotkać Boga i zastanowić się nad tym, co naprawdę ważne w życiu.

 

kard. Carlo Maria Martini,
Dwaj pielgrzymi na ścieżkach sprawiedliwości – Józef Egipski, Ignacy i… my, 
WAM 2000
Książka jest zapisem nauk rekolekcyjnych, które Autor wygłosił dla jezuitów w Kalifornii. Odpowiada na pytanie, w jaki sposób chrześcijanin, zdobyć może taką mądrość, która uczyni go wybitną postacią zaangażowaną zawodowo trwającą jednocześnie w wierze i łasce Bożej.

 

Jo Croissant,
Kobieta. Kapłaństwo serca,
W drodze 1998
Choć na zewnątrz kobieta pozornie rozkwita, wydaje się panią swego życia, to jednak często jest to jedynie zewnętrzna otoczka, która skrywa egzystencjalny niepokój. W książce tej kobieta zwraca się do kobiet. Ukazuje specyfikę, trud i radość ich powołania, zachwycając się jego pięknem.

 

Józef Augustyn SJ,
Ojciec wzruszył się głęboko. Rekolekcje oparte na Ćwiczeniach Duchownych,
WAM 2002
Książka napisana przez znanego rekolekcjonistę i kierownika duchowego pomoże w ożywieniu życia modlitwy, ułatwi poradzenie sobie z przykrymi doświadczeniami z przeszłości, ze zranieniami i problemami dotyczącymi obrazu Boga.

 

Henri J. M. Nouwen, 
Ziarna nadziei
Zysk i S-ka 2001
Zbiór jest wyborem różnych tekstów tego wybitnego wykładowcy i pisarza. Daje czytelnikom prawdziwą otuchę w obliczu wyzwań współczesnego życia i wskazuje drogę ku odnowionemu życiu duchowemu w codzienności.

 

 

* * *

Inne polecane książki

Więcej …


TEKSTY· DOTYCZĄCE MEDYTACJI· I· RACHUNKU SUMIENIA

Wprowadzenia do medytacji – strona Szkoły Kontaktu z Bogiem

Medytacje biblijne – na stronie domu rekolekcyjnego w Zakopanem

Rachunek sumienia (strona DR w Czechowicach-Dziedzicach)

Dariusz Michalski SJ, Małgorzata Jękalska – Codzienny rachunek sumienia wg metody św. Ignacego Loyoli 

 

INNE TEKSTY DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ DUCHOWYCH

Herbert Alphonso SJ – Powołanie osobiste (fragmenty)