Przeglądając zasoby Internetu, zawsze znajdujemy coś ciekawego. Zapraszamy do odwiedzania stron, których odnośniki  pogrupowane w kategoriach.znajdują się poniżej.

REKOLEKCJE
Rekolekcje radiowe w Warszawie oraz Rekolekcje Radiowe w Gdyni – radiowe rekolekcje metodą ignacjańską
Szkoła Kontaktu z Bogiem – rekolekcje w milczeniu dla ludzi młodych  (16-25 lat) rekolekcje w milczeniu dla młodzieży.
Możliwość zaproszenia do przyjazdu młodych jezuitów, którzy wprowadzają w duchowość ignacjańską
INTERNETOWY DOM REKOLEKCYJNY – propozycje rekolekcji, wprowadzeń do modlitwy, itp.
Rozważania rekolekcyjne I, II, III, IV Tydzień – rozważania rekolekcyjne oparte na kolejnych Tygodniach Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli – JÓZEF AUGUSTYN SJ
Rekolekcje dla osób niepełnosprawnych –
Spotkania małżeńskie – rekolekcje, mające na celu pogłębienie więzi małżeńskiej.

 MODLITWA
Chwila na dobre myśli, refleksję, modlitwę, zatrzymanie. Serwis  zawierający wiele myśli i modlitw, które mogą pomóc żyć, nie zagubić się w tym świecie, pomóc rozmawiać z Bogiem, z innymi oraz… z samym sobą.
Święta przestrzeń – codzienna modlitwa online
Evangeli.net – Ewangelia na każdy dzień, z krótką medytacją

WSPÓLNOTY, STOWARZYSZENIA, PROGRAMY
WŻCh – Wspólnota Życia Chrześcijańskiego
Wspólnota ludzi świeckich inspirowana duchowością ignacjańską. Strona zawiera informacje o wspólnocie i jej działalności oraz forum dyskusyjne.
Niesakramentalni – Centrum pomocy duchowej – zajmuje się małżeństwami niesakramentalnymi, małżeństwami w kryzysie, z trudnościami. W Centrum organizowane są spotkania z udziałem psychologów i terapeutów. Proponowane są specjalne rekolekcje.
INIGO – Fundacja Pomocy Psychologicznej i Duchowej
SPES – Stowarzyszenie na rzecz niepełnosprawnych (duszpasterstwo)
Stowarzyszenie PRZYSTAŃ-M – miejsce pomocy dla osób w trudnej sytu­acji życiowej spowodowanej wszelkie­go ro­dzaju dysfunkcjami społecznymi, a w szczególności chorobą alkoholo­wą.

KSIĄŻKI, CZASOPISMA
Wydawnictwo WAM – można znaleźć tu wiele tytułów związanych z duchowością ignacjańską
Życie Duchowe – kwartalnik poruszający w ciekawy sposób wiele aspektów duchowości chrześcijańskiej i ignacjańskiej

POMOC PSYCHOLOGICZNA I DUCHOWA
Gliwice: Jezuicki Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Duchowej – „Źródło”
Lublin: Ośrodek Psychoterapii – INIGO
Łódź: Dom Miłosierdzia (pomoc duchowa i psychologiczna)
Poznań: Poradnia Psychologiczno-Duchowa VINEA
Warszawa: Fundacja Pomocy Psychologicznej i Duchowej „INIGO”

STRONY W JĘZYKU ANGIELSKIM 
The Catholic Encyclopedia
Koniecznie zobacz! Zbiór pojęć teologicznych, religijnych, postacie świętych, apostołów i osób duchownych, liczne artykuły o tematyce religijnej.
Jezuickie zasoby www – największy zbiór informacji o jezuitach i ich pracy
Biblia – strona w języku angielskim, ale można tu również odszukać tekst Biblii w wielu językach
Sacred Space – propozycje modlitw na każdy dzień, szczególnie dla osób zabieganych. Kilka wersji językowych.
Słowo wśród nas – codzienne wprowadzenia do medytacji w języku angielskim i hiszpańskim. Nieoceniona pomoc do osobistej modlitwy. Polecamy!