„Potomności! Uderz w miecze i wojenny zagraj śpiew”

Już po raz dziesiąty, 27 X 2018 r., odbył się w Warszawie Dzień Macieja K. Sarbiewskiego, poświęcony wybitnemu jezuicie, poecie okresu baroku, kaznodziei królewskiemu. Organizatorami byli: Dział Oświatowy Zamku Królewskiego w Warszawie, Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana oraz Ojcowie Jezuici. W pierwszej części, która odbywała się w kawiarni Zamku Królewskiego w Warszawie, uczestnicy spotkania mieli okazję posłuchać o dwóch wybitnych jezuitach-poetach związanych z tym miejscem: o Macieju Kazimierzu Sarbiewskim, kaznodziei króla Władysława IV Wazy oraz o Adamie Naruszewiczu, tłumaczu Sarbiewskiego na język polski, poecie okresu oświecenia i współpracowniku króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Postaci te przybliżył kustosz Daniel Artymowski, a ich wiersze zaprezentowali aktorzy: Barbara i Jacek Bursztynowiczowie.

W drugiej części Dnia Sarbiewskiego, która odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, podczas homilii o. Krzysztof Dorosz mówił o wizerunku św. Stanisława Kostki, jaki wykreował Maciej Kazimierz Sarbiewski w poemacie poświęconym Świętemu z Rostkowa. Następnie działalność Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana przedstawił Paweł Dychto, po czym odbył się program poetycko-muzyczny, zatytułowany: „Dla chwały Twej Polsko, moja ziemska Ojczyzno”. Tytuł koncertu i wybór utworów inspirowany 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Wiersze Sarbiewskiego, w przekładach Władysława Syrokomli i Juliana Ejsmonta, znakomicie zaprezentował Maciej Gąsiorek, aktor Teatru Rampa, a na organach zagrał Szymon Sobutkowski, organista Sanktuarium.

Kolejne spotkanie poświęcone Maciejowi Kazimierzowi Sarbiewskiemu jest planowane w maju 2019 r. Będzie to XV edycja Festiwalu ku czci „Chrześcijańskiego Horacego z Mazowsza”.

Zdjęcia ze spotkania