Nasza Pani Różańcowa

Raduj się, Maryjo,

wybrana przez Boga

na Matkę Bożego Syna …

Raduj się, Maryjo,

tak bardzo umiłowana …

Ty jesteś

Pełna łaski

Cała piękna jesteś

w swej pokorze i łagodności

Odbijasz Boże piękno

Emanujesz dobrocią i skromnością

Bo On, Emmanuel

w Tobie zamieszkał …

Pan jest z Tobą

Jezus zamieszkał w Tobie

Jego serce zabiło w rytmie

serca Twojego, Maryjo,

Anioł Gabriel nazwał Cię błogosławioną

Błogosławiona jesteś między niewiastami

Szczęśliwa jesteś, Maryjo,

bo Bóg wejrzał na Ciebie

i obdarzył Cię tak wielkim przywilejem …

Bo błogosławiony jest owoc Twojego życia

JEZUS!

Jakże często powtarzałaś Jego imię …

Wtedy, gdy mieszkał w Tobie …

Wtedy, gdy narodził się w Betlejem …

Wtedy, gdy zagubił się w świątyni …

Wtedy, gdy odszedł z rodzinnego domu …

Wtedy, gdy umierał na krzyżu …

Wtedy, gdy przyszedł do Ciebie po zmartwychwstaniu …

Jego imię nie schodziło z ust Twoich

i w sercu Twoim rozbrzmiewało w rytmie oddechu:

JEZUS, JEZUS, JEZUS …

Święta Maryjo

Cierpienie Cię udoskonaliło,

próby Cię umocniły

na drodze do świętości …

Matko Boża …

Ale też: Matko nasza, Maryjo,

jak dobrze mieć taką Matkę:

współczującą, cierpliwą, opiekuńczą,

serdeczną, miłującą …

Módl się za nami, grzesznymi,

potrzebujemy Twojej modlitwy,

bo jesteśmy słabi i skłonni do grzechu

Potrzebujemy Twojej rady

i Twojej pomocy …

Chcemy się chronić pod płaszczem

Twojej opieki …

Teraz …

Dzisiaj i jutro, każdego dnia

wypatrujemy Ciebie, Maryjo,

i przychodzimy jak dzieci

do kochającej mamy …

I w godzinę naszej śmierci …

Nie wiemy, kiedy przyjdzie

dlatego czuwamy …

Chcemy czuwać z Tobą, Maryjo,

ufni, że gdy przyjdzie ten dzień,

Ty będziesz z nami …

Weźmiesz nas za ręce

i poprowadzisz do bram nieba …

Amen.