Dnia 9 listopada w Wiedniu, w rezydencji Habsburgów, odbył się koncert poświęcony 450. rocznicy śmierci św Stanisława Kostki. Śpiewała jedna z najpopularniejszych polskich sopranistek Elżbieta Towarnicka, a towarzyszyli jej prof. Marek Stefański (organy) i Marianna Oczkowska (skrzypce).

Koncert objęli honorowym patronatem: Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, Arcybiskup Wiednia kardynała Christoph Schönborn oraz Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Zorganizował go Instytut Polski w Wiedniu.

Wzięli w nim udział przedstawiciele korpusu dyplomatycznego m.in. z Nuncjatury Apostolskiej, Węgier, Belgii, Gruzji, Grecji oraz Ukrainy, a także przedstawiciele instytucji austriackich na czele z Sekretarzem Generalnym Zukunftsfonds der Republik Österreich, byłym Prezydentem Bundesratu, wyższej izby austriackiego parlamentu, prof. Herwigiem Hösele oraz Sekretarzem Generalnym Instytutu dla Regionu Dunaju i Europy Środkowej Georgiem Krauchenbergiem.

Wśród zaproszonych gości był Nuncjusz Apostolski w Austrii abp dr Peter Stephan Zurbriggen, a w imieniu kardynała Christopha Schönborna głos zabrał Wikariusz Biskupi ks. Dariusz Schutzki.

Podczas koncertu odczytany został również list, który do organizatorów wydarzenia skierował w imieniu polskich Jezuitów prowincjał o. Tomasz Ortmann SJ. Napisał w nim m.in.

W roku, kiedy Rzeczpospolita Polska obchodzi 100-lecie odzyskania niepodległości, przypada jednocześnie 450. rocznica śmierci, Jej Syna, św. Stanisława Kostki. Z tej też racji Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła bieżący rok 2018 Rokiem św. Stanisława Kostki. Koncert organizowany przez Instytut Polski w Wiedniu odbywa się w miejscu tak bardzo „kostkowym”, w miejscu w którym św. Stanisław kształcił się i dojrzewał do dokonywania wyborów wbrew obowiązującej kulturze. (…) Wraz z naszym o. Generałem, Arturo Sosa, wyrażam przekonanie, że Duch Boży nadal wzywa wielu młodych, młodych, którzy w szlachetny, odważny i ofiarny sposób chcieliby uczynić coś dla dobra ludzkości i swoich narodów, którzy pragnęliby by położono kres cierpieniu tak wielu ludzi, by doszło do pojednania osób i narodów.

W trakcie koncertu publiczność mogła wysłuchać dzieł m.in.: Haydna, Mozarta, Nowowiejskiego i Lutosławskiego w interpretacji jednej z najwybitniejszych polskich śpiewaczek operowych Elżbiety Towarnickiej w towarzystwie prof. Marka Stefańskiego, organisty Bazyliki Mariackiej w Krakowie i Marianny Oczkowskiej, polskiej skrzypaczki, koncertmistrz w Orkiestrze Symfonicznej Radia Austriackiego ORF w Wiedniu.

Krótkie życie polskiego świętego było ściśle związane z Wiedniem. Tutaj uczęszczał do Kolegium Jezuitów i tu zdecydował o wstąpieniu do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego. Przy Kurrentgasse 2 w austriackiej stolicy znajduje się dawna izba, w której w latach 1565-1567 mieszkał Święty, zamieniona w roku 1742 na Kaplicę Św. Stanisława Kostki.

(W notatce wykorzystano fragmenty tekstu umieszczonego na stronie internetowej austriackiego Radia Poland)

Zobacz: Radio Poland o koncercie w hołdzie św. Stanisławowi

Na zdjęciu Elżbieta Towarnicka podczas koncertu (źródło: Polski Instytut w Wiedniu)