Jezuicki ośrodek Xaverianum po raz kolejny przyznał statuetki „Żar Serca”. Nagroda przyznawana jest osobom, którzy swoją za działalnością i życiową postawą kontynuują to, co robił św. Franciszek Ksawery, czyli są wierne chrześcijańskim ideałom, pracują na rzecz innych ludzi oraz działają na rzecz integracji i obalania murów między różnymi środowiskami.

W tym roku w kategorii pracownik akademicki nagrodę otrzymał prof. Waldemar Skomudek, dziekan i wykładowca na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, który jest również nadzwyczajnym szafarzem. W kategorii osoba spoza środowiska akademickiego nagrodę przyznano Barbarze Słomian, dyrektorowi Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego. W kategorii student kapituła tym razem nie przyznała nagrody.

Tegoroczne jubileuszowe Dni Xaverianum zbiegają się ze szczególnymi rocznicami. Minęło właśnie 50 lat od przybycia do Opola o. Józefa Czaplaka, wieloletniego duszpasterza akademickiego w tym mieście. Za kilka tygodni minie także 25. rocznica jego śmierci.

Relację i zdjęcia z wręczenia nagród można zobaczyć tutaj