W dniach 28-31 stycznia spotkali się w Kaliszu bracia zakonni Towarzystwa Jezusowego należący do Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej. Spotkanie miało charakter formacyjno-rekreacyjny. Rozważając przed Bogiem drogę duchową Ignacego Loyoli dzielili się radością powołania.

Mimo smutku spowodowanego odejściem do Pana dwóch najstarszych braci, których żegnaliśmy w tym miesiącu, jedenastu jezuitów, w różnym wieku, spoglądało z nadzieją w przyszłość modląc się o nowe powołania.

Naszym braciom posługiwał doświadczony rekolekcjonista o. Ryszard Friedrich SJ pomagając skonfrontować duchowość założyciela zakonu z duchowym doświadczeniem braci pracujących w Warszawie, Kaliszu, Gdyni i Gdańsku. Czy w moim życiu doświadczyłem takiego czasu, który mógłbym porównać z doświadczeniem św. Ignacego w grocie w Manrezie? To jedno z kluczowych pytań, na jakie odpowiadali sobie uczestnicy spotkania w Kaliszu. Kiedyś to pytanie sprawiło, że wybrali zakon jezuitów. Dzisiaj ten wybór potwierdzili i dziękowali Bogu, że mogą Mu służyć tak, jak kiedyś służył Mu nawrócony rycerz Ignacy i jego towarzysze.