Przez prawie dwa lata jezuici na całym świecie dyskutowali, rozeznawali i modlili się, próbując odpowiedzieć na kluczowe pytania: „Do czego wzywa nas obecnie Jezus dźwigający swój krzyż w dzisiejszym świecie? O co prosi nas Kościół? Gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni?

Z tych rozmów zrodziły się apostolskie preferencje mające skanalizować wysiłki synów Ignacego Loyoli i rozpalić ich serca.

Oto nowe „Preferencje Apostolskie” dla całego Towarzystwa Jezusowego

1. Promocja rozeznania apostolskiego i Ćwiczeń Duchowych
Pomagać ludziom znaleźć Jezusa Chrystusa i naśladować Go

2. Kroczyć razem z wykluczonymi
Kroczyć razem z ubogimi, słabymi, wykluczonymi i tymi, których społeczeństwo uważa za bezwartościowych, realizując misję jednania i promocji sprawiedliwości

3. Towarzyszyć młodym w ich podróży życia
Towarzyszyć młodym ludziom w tworzeniu przyszłości pełnej nadziei

4. Dbać o nasz wspólny dom
Z głęboką inspiracją Ewangelią, pracować na rzecz ochrony i odnowy Bożego stworzenia


Więcej na DEON.pl