42 Rocznica męczeńskiej śmierci o. Rutilio Grande SJ została w tym miesiącu uczczona w Kurii Generalnej w Rzymie

We wtorek, 12 marca, ojciec Rodolfo Cardenal SJ, profesor teologii na Uniwersytecie Środkowoamerykańskim w San Salwador i dyrektor Centrum im. Romero, mówił w Rzymie o życiu i męczeństwie ojca Rutilio Grande SJ. Świadectwo życia naszego współbrata miało duży wpływ na działalność Arcybiskupa Romero zamordowanego za to, że stał po stronie ludzi ubogich. W swojej homilii o. Cardenal podkreślił wiele podobieństw w życiu obu męczenników. Mówił o zaangażowaniu ojca Grande w głoszenie Ewangelii oraz o jego poświęceniu i determinacji, z jaką upominał się o sprawiedliwość dla osób marginalizowanych i prześladowanych przez władze państwowe.

Rutilio Grande poświęcił około dwudziestu lat swojego życia na formację księży diecezjalnych w San Salwadorze. Zachęcał ich do tego, by byli zawsze blisko ludzi ubogich i służyli im całym sercem, a nie starali się przypodobać klerykalnej kaście. Promował ducha Soboru Warykańskiego II. Niestety, gdy w roku 1970 utracił zaufanie biskupów, ograniczył swoją pracę duszpasterską do swoich rodzinnych stron. Ojciec Cardenal powiedział, że podobnie jak Arcybiskup Romero, również ojciec Grande głosił z mocą Królestwo Boże i ukazywał jego obecność pośród rzeczywistości zdominowanej przez dziką ekonomię i wyzysk ludzi, społeczną dyskryminację i represje ze strony władz państwowych. Obaj wzywali do nawrócenia tych, którzy dopuszczali się niesprawiedliwości i przemocy. Demaskowali jej najróżniejsze formy. Nieśli ubogim radość i nadzieję. Lecz ci, którzy mieli władzę, oskarżyli obu księży o bycie „komunistami” i w rezultacie zamordowali ich. Arcybiskup Romero i Ojciec Rutilio budowali Kościół jednocząc ubogich ludzi wokół Chrystusa, lecz ich proroczy głos został przerwany strzałami najętych przez władze morderców.

Kontekst polityczny tragicznych wydarzeń stworzył wokół tych dwóch chrześcijańskich liderów atmosferę napięcia. Ojciec Rutilio Grande SJ żył pośrodku wielu oskarżeń ze strony polityków, a jego walkę o sprawiedliwość interpretowano politycznie. Obaj męczennicy są dziś czczeni w Ameryce Łacińskiej jako święci. Mamy nadzieję, że Sługa Boży Ojciec Rutilio Grande, zamordowany 12 marca 1977 roku, podobnie jak Święty Oscar Romero, trafi wkrótce na ołtarze, by zawstydzić możnych i po raz kolejny dać nadzieję ubogim i prześladowanym.

(tekst na podstawie relacji ze strony internetowej Kurii Generalnej Towarzystwa Jezusowego w Rzymie)

Homilia o. Rodolfo Cardenal SJ w języku hiszpańskim