Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Warszawie, Radio Warszawa i ojcowie jezuici organizują radiowe rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym. Odbędą się one na antenie Radia Warszawa w dniach 10 marca – 7 kwietnia 2019 roku pod hasłem: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy” (Mt 11, 28).

Codziennie – od poniedziałku do piątku – będzie można wysłuchać w radio wprowadzenia w medytację, a także raz w tygodniu spotkać się z osobą, której zadaniem będzie duchowe towarzyszenie odprawiającemu rekolekcje.

Na rozpoczęcie rekolekcji zapraszamy w niedzielę, 10 marca, o godz. 15:30. W dolnym kościele Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli, przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie, odprawimy wspólną Eucharystię.

Rekolekcje zakończą się w niedzielę, 7 kwietnia, wspólną Mszą św. o godz. 15:3 w dolnym kościele Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowiec-kiej 61 w Warszawie.

Poniżej szczegółowy opis przesłany przez Asystenta Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego o. Adama Schulza SJ oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Rekolekcje kierowane są do osób, które:
– pragną uporządkować swoje życie zgodnie z wiarą
– odczuwają potrzebę pogłębienia więzi z Bogiem
– chcą uczyć się właściwego podejmowania decyzji

Zapraszamy także osoby, które poznały smak rekolekcji ignacjańskich i chcą kontnuować tę drogę, a z różnych powodów nie mogą wyjechać do domu rekolekcyjnego.

Rekolekcje będą trwały cztery tygodnie. Każdego tygodnia, codziennie – od poniedziałku do piątku – będziemy rozważać, czyli medytować, wybrany fragment Pisma Świętego. Aby ułatwić i ukierunkować jego medytację, dołączone będą do niego pewne wskazówki, sugestie dotyczące treści i przebiegu modlitwy, czyli wprowadzenie do medytacji. Sobota będzie dniem przeznaczonym na przeprowadzenie medytacji powtórkowej, to znaczy na powtórzenie wybranego z całego tygodnia rozważania – tego, które, w naszym odczuciu, wymaga pogłębienia. W niedzielę nie będziemy odprawiać medytacji, ale wysłuchamy rekolekcyjnej konferencji.

Oprócz codziennej medytacji raz w tygodniu spotkamy się z osobą towarzyszącą, z którą będziemy mogli porozmawiać o tym, czego doświadczamy w czasie rekolekcji. Jej zadaniem nie jest rozwiązanie naszych problemów (nie jest to także celem rekolekcji), czy udzielanie rad na temat naszego życia, ale pomoc w dostrzeżeniu tego, jak Bóg nas prowadzi. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości, ponieważ rozmowa z osobą, która ma doświadczenie rekolekcji ignacjańskich i jest do nas życzliwie nastawiona, pomoże w uporządkowaniu naszego doświadczenia. Jednak spotkanie i rozmowa z osobą towarzyszącą nie jest warunkiem owocnego odprawienia rekolekcji: w rekolekcjach tych – odbywających się od kilkunastu lat – rokrocznie uczestniczy wiele osób, które nie odbywają rozmów z osobami towarzyszącymi.

Warunki uczestnictwa – uwzględniające spotkania z osobą towarzyszącą – są następujące:

– wypełnienie i wysłanie zgłoszenia do Sekretariatu Radia Warszawa ([email protected]) [formularz do pobrania]; zapisy przyjmujemy w terminie od 11 lutego do 5 marca 2019,
– codzienne wysłuchanie Słowa Bożego i wprowadzenia do medytacji oraz zna-lezienie czasu na jej przeprowadzenie,
– gotowość spotkania raz w tygodniu z osobą towarzyszącą.

Rekolekcje rozpoczynają się Mszą Świętą, w niedzielę, 10 marca, godz. 15:30, w dolnym kościele Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61, Warszawa.

Szczegółowy plan emisji treści rekolekcyjnych i rozmów

Konferencje – czasy emisji w radiu
– premiery w kolejne niedziele: 10, 17, 24 i 31 marca w godz. 21:40.
– powtórki w poniedziałki: 11, 18, 25 marca i 1 kwietnia o godz. 23:30.

Wprowadzenia do medytacji – czasy emisji w radiu
– emisje premierowe w niedziele o godz. 22:00 oraz od poniedziałku do czwartku o godz. 21:35;
– emisje powtórkowe od poniedziałku do piątku godz. 6:15 oraz 12:45;
– w soboty nie będzie wprowadzeń w modlitwę.

Rozmowy z kierownikiem duchowym
– środy 13, 20, 27 marca, 3 kwietnia 17.30-20.30 – konkretna godzina będzie umówiona telefonicznie.

Miejsce rozmów: Aula Wielka w Kolegium Bobolanum, Rakowiecka 61 Warszawa, wejście od ul. Św. Andrzeja Boboli.

Msza kończąca
Niedziela, 7 kwietnia, godz. 15:30, w dolnym kościele Sanktuarium Św. Andrzeja Bo-boli, ul. Rakowiecka 61, Warszawa.