Ogłoszenie nr 1

20.03.2019 r.
Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego, Święta Lipka 29, 11-440 Reszel informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dwóch audytów energetycznych dla budynku Klasztoru oraz dla budynku „po dawnej Poczcie” Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zabytkowych budynków Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce” złożył następujący wykonawca: Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk.

11.03.2019 r.
Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego, Święta Lipka 29, 11-440 Reszel ogłasza konkurs na wykonanie
dwóch audytów energetycznych dla budynku Klasztoru oraz dla budynku „po dawnej Poczcie” Domu
Zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce w celu złożenia wniosku o dofinansowanie
projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zabytkowych budynków Domu Zakonnego Towarzystwa
Jezusowego w Świętej Lipce”

1/ Formularz oferty

2/ Zapytanie ofertowe

3/ Wzór umowy

4/ Formularz oferty edytowalny