Ogłoszenie nr 2

06.06.2019

Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce, Święta Lipka 29, 11-440 Reszel informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dwóch ekspertyz technicznych dla budynku Klasztoru oraz budynku „po dawnej Poczcie” Domu Zakonnego TJ w Świętej Lipce, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zabytkowych budynków Domu Zakonnego
Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce” złożył następujący wykonawca: W-Art Centrum Zabezpieczenia Budowli Robert Wójcik ul. Zodiakalna 5, 10-712 Olsztyn.

28.05.2019

Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce, Święta Lipka 29, 11-440 Reszel, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dwóch ekspertyz technicznych dla budynku Klasztoru oraz budynku „po dawnej Poczcie” Domu Zakonnego TJ w Świętej Lipce, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zabytkowych budynków Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

1/ Ekspertyza techniczna – zapytanie ofertowe

2/ Ekspertyza techniczna – formularz ofertowy