W sobotę, 15 czerwca 2019, Paweł Gołaszewski SJ oraz Dominik Sroka SJ (na zdjęciu powyżej), otrzymali z rąk ks. biskupa Michała Janochy święcenia diakonatu. Uroczystość odbyła się przed południem w warszawskim Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli.

Paweł Gołaszewski
Urodził się prawie 41 lat temu w Wysokiem Mazowieckiem. Pierwsze lata swojego życia mieszkał i wychował się razem z czterema braćmi w Czyżewie. Jeden z nich, Łukasz, jest prezbiterem i posługuje w diecezji łomżyńskiej. Po ukończeniu szkoły średniej odbył studia medyczne, a następnie specjalizował się w chirurgii. Paweł po nowicjacie w Gdyni i filozofii w Krakowie rozpoczął od razu studia teologiczne. Paweł jest człowiekiem żyjącym na dziesięciu płaszczyznach naraz i chcąc go spotkać, należy go szukać tam, gdzie najmniej można by się go spodziewać. Mówi się o nim, że „z największym entuzjazmem potrafi rzucić się w przepaść”. Jego pasją jest chirurgia, śpiew chóralny a ostatnio także poznawanie Ojcowie Kościoła. Od października rozpocznie studia patrystyczne na Saint Sèvres w Paryżu.

Dominik Jakub Sroka
Ma prawie 31 lat. Urodził się i wychował w Kłodzku. Po szkole średniej i dwu latach Politechniki, wstąpił do nowicjatu w Starej Wsi. Po filozofii w Krakowie odbył praktykę apostolską w Nowym Sączu, gdzie pracował w parafii i w bursie. Dominika pasjonuje liturgia. Lubi też turystykę i sport. Jest człowiekiem rozwagi i spokoju ducha, co w szczególny sposób przejawia się w jego nastawieniu do świata i w zamiłowaniu do kuchni. Jego kulinarną specjalnością jest wysoce dietetyczny, lekko strawny tatar.
Obecnie Dominik przygotowuje się do studiów z teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

Foto: Daniel Wojda SJ