Dnia 18 grudnia, podczas uroczystej Mszy św. w kaplicy św. Franciszka Borgiasza o. Arturo Sosa SJ skierował bożonarodzeniowe słowo do do jezuitów pracujących w Kurii Generalnej:

Łączy nas przyjaźń i solidarność, towarzyszymy sobie nawzajem z chrześcijańską miłością. Zebraliśmy się razem, bo chcemy dać wyraz tym naszym uczuciom i wierzymy, że Pan rozbił swój namiot pomiędzy nami. On jest częścią naszej historii i źródłem naszej Nadziei; obdarza nas siłą, byśmy świadczyli o tej Nadziei działając w taki sposób, aby ją urzeczywistnić.

Naszemu spotkaniu towarzyszy wiele smaków.

Smakuje ono tradycją, która łączy nas z naszymi kulturowymi i rodzinnymi korzeniami.

Znowu możemy czerpać radość z przygotowywania posiłków, które kojarzą nam się ze świętami, śpiewać kolędy, których nauczyliśmy się jako dzieci i które za każdym razem, gdy je słyszymy, brzmią jak nowe; możemy z radością przywitać tych, których od dawna nie widzieliśmy i wyrazić swoją troskę wobec najbliższych w taki sposób, że niewątpliwie jest to czas inny od wszystkich.

Smakuje także trudną rzeczywistością, w której obecnie żyjemy.

Świętowanie Bożego Narodzenia nie oznacza ukrywania tego, co w tym momencie historii wydaje się w nie-ludzki sposób zagrażać coraz bardziej naszemu życiu. Żyjemy w czasach, w których łatwiej jest zamknąć oczy na konsekwencje zmian klimatycznych, niż zacząć zmieniać nasz sposób produkowania i konsumowania potrzebnych nam dóbr. Żyjemy w czasach, w których łatwiej jest uciekać do nastrojów nacjonalistycznych lub plemiennych i zamknąć drzwi naszych domów oraz narodów, niż wyrażać radość z przybycia tych, którzy chcą zbudować wraz z nami pluralistyczne społeczeństwo, w którym wszyscy bez wyjątku cieszą się godnym życiem i aktywnie uczestniczą w demokratycznym społeczeństwie. Żyjemy w czasach, w których wydaje się łatwiej mówić młodym ludziom, czym jest życie, niż wsłuchać się w to jak oni doświadczają te nowe czasy, w których żyją i przemieszczają się, abyśmy mogli wszyscy wspólnie zdecydować, jak otworzyć drogę ku lepszej przyszłości. Żyjemy w czasach, gdy wydaje się łatwiejsze patrzenie na kościoły jak na muzea przeszłości niż rozeznawanie tego ludzkiego wymiaru, który wznosi nas ku transcendencji.

Boże Narodzenie ma także smak Nadziei.

Właśnie ten smak wyczuła Maryja z Nazaretu, słysząc słowa archanioła Gabriela. Była przekonana, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i postanowiła otworzyć się na wolę Ojca. Józef obudziwszy się ze snu poczuł podobny aromat, który pomógł mu rozeznać: przyjął Maryję do swego domu i nadał imię małemu Jezusowi, dziełu Ducha Świętego.

Nasze wspólne spotkanie jest dla nas okazją do wyrażenia wzajemnej miłości i wyzbycia się obawy przed bliższym poznaniem tych, których spotykamy codziennie lub okazjonalnie na korytarzach lub w biurach Kurii. Nasze dzisiejsze spotkanie jest okazją do wyrażenia sobie nawzajem łączącej nas troski. Wykorzystajmy zatem jak najlepiej ten moment łaski.

Świąteczne spotkanie w Kurii również smakuje naszym pięknym zwyczajem.

Jest to nieusuwalne wydarzenie, zaznaczone w naszym kalendarzu, którego oczekujemy ze szczerym wewnętrznym nastrojem radości. Może ono wyglądać każdego roku inaczej, ale wiemy, że jesteśmy związani tą tradycją tego domu zgodnie z naszymi chrześcijańskimi i rodzinnymi tradycjami obchodzenia Bożego Narodzenia.

To świąteczne spotkanie nie jest czasem na uciekanie od rzeczywistości, w której żyjemy, ani czasem na zapominanie o niej, lecz nie jest to także czas, aby dać się przez tę rzeczywistość przytłoczyć. To bycie razem ożywia nasze pragnienia włączenia się, wraz z wieloma innymi osobami i instytucjami, w przemianę świata i uczynienie go wspólnym domem, który przyjmuje wszystkich w duchu braterstwa. To spotkanie karmi w nas Nadzieję, ogłoszoną nam wraz z narodzinami Jezusa, i ponownie zaprasza nas do potwierdzenia, że pragniemy być posłańcami Nadziei płynącej z życia i działalności Jezusa z Nazaretu.

Jako Towarzystwo Jezusowe w roku 2019 mamy wyraźne znaki uzasadniające żywioną Nadzieję.

Dnia 5 lutego, dwadzieścia osiem lat po odejściu Sługi Bożego Pedro Arrupe SJ do Domu Ojca, został oficjalnie rozpoczęty jego proces beatyfikacyjny. Postępował on w ciągu roku stopniowo, przechodząc jeden z najbardziej złożonych etapów: zbieranie świadectw i dogłębne badanie jego osobistej historii życia. Z całego serca dziękujemy tym, którzy z taką pasją i kompetencjami poświęcili się tej sprawie, która z pewnością pomoże nam rozwijać w nas Nadzieję i stać się, podobnie jak Pedro Arrupe, posłańcami Boga.

Pomiędzy styczniem a lutym zakończyliśmy wspólne rozeznawanie uniwersalnych preferencji apostolskich Towarzystwa Jezusowego na lata 2019-2029. Ojciec Święty Franciszek napisał do nas dnia 6 lutego: „Proces, który przeszło Towarzystwo, aby wypracować uniwersalne preferencje apostolskie, był wspólną drogą rozeznania. Dziękuję za tę pracę, którą aprobuję i potwierdzam jako waszą misję”.

Preferencje Apostolskie, misja otrzymana od Kościoła za pośrednictwem Ojca Świętego, tak jak pragnęli tego Ojcowie Założyciele Towarzystwa Jezusowego i cała nasza tradycja, są źródłem Nadziei na najbliższą przyszłość.

W styczniu, obchodziliśmy w Panamie Światowy Dzień Młodzieży poprzedzony doświadczeniem MAGIS, które zgromadziło pochodzących z całego świata młodych ludzi zainspirowanych duchowością ignacjańską.

W ciągu roku gościliśmy w Kurii uczestników wielu konferencji, spotkań i seminariów. Niektóre z nich odbywają się corocznie, inne co kilka lat, a kilka z nich miało miejsce tylko raz. Widząc twarze tak wielu osób z poświęceniem zaangażowanych w misję w tak wielu miejscach i pośród tak różnych kultur oraz słuchając ich świadectw, zarówno na forum jak i w przerwach na korytarzu, doświadczyliśmy wielkiego zastrzyku Nadziei.

Każdego roku wspólnota Kurii hojnie przyjmuje wielu gości. Zarówno ci, którzy są za gościnę odpowiedzialni jak i członkowie całej wspólnoty starają się, aby nasi goście czuli się jak u siebie w domu. To wzmacnia naszą Nadzieję.

Wspominaliśmy niektórych naszych męczenników z ostatnich czasów: Franza Van der Lugta (Homs, 5 kwietnia), jezuitów i współpracowników UCA z San Salwadoru (16 listopada), i 57 jezuitów zabitych w ostatnim pięćdziesięcioleciu za zaangażowanie w szerzenie sprawiedliwości społecznej.

Od 1 września Ojciec James Hanvey podjął pracę jako Sekretarz ds. Posługi Wiary. Jego misja polega na przyczynianiu się do pogłębiania aspektu wiary we wszystkich naszych dziełach, na promowaniu nowych form głoszenia Ewangelii w różnych kontekstach dzisiejszego świata, na promowaniu duchowości ignacjańskiej i na koordynowaniu Komisji ds. Ekumenizmu i Relacji Międzyreligijnych.

Dnia 27 września, w rocznicę założenia Towarzystwa, ogłosiliśmy Rok Ignacjański, który rozpocznie się 20 maja 2021 r., w dniu, w którym Ignacy został ranny w Pampelunie, a zakończy się 31 lipca 2022 r. Mamy Nadzieję, że czerpiąc inspirację z osobistego doświadczenia Ignacego Loyoli, pozwolimy Panu, by pracował nad naszym nawróceniem

Przez cały październik braliśmy udział w pełnym nadziei doświadczeniu Synodu Amazonii. W maju i październiku gościliśmy sesje realizowane w ramach kursu „Rozeznawanie przywództwa”, którego celem było utwierdzenie się w Nadziei, która skłania nas do umieszczenia duchowego rozeznawania w centrum naszych wysiłków, aby nasza wierność misji Kościoła była twórcza.

W listopadzie ponad dwieście osób, w tym jezuici i nasi partnerzy w misji, spotkało się tutaj w Kurii, aby podziękować za pięćdziesiąt lat stałej pracy Sekretariatu ds. Sprawiedliwości Społecznej i Ekologii. To spotkanie, owoc długiego i starannego przygotowania, było okazją do odnowienia naszej Nadziei i potwierdzenia naszego zobowiązania do bycia świadkami Nadziei w walce o sprawiedliwość i w trosce o nasz wspólny dom.

W listopadzie został także opublikowany ważny dokument, który definiuje nasze nadzieje na pracę edukacyjną inspirowaną tradycją Towarzystwa. Nosi on tytuł „Szkoły jezuickie: żywa tradycja w XXI wieku – nieustanne ćwiczenie się w rozeznawaniu” i wyznacza pełen nadziei horyzont naszego zaangażowania w edukację młodych ludzi realizowaną poprzez centra edukacyjne Towarzystwa na całym świecie.

Z okazji pięćdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich papież Franciszek przybył do kurii, aby przedstawić nam Pisma Ojca Miguela Ángela Fiorito. Ojciec Święty podzielił się wtedy z nami osobistym świadectwem, które bardzo podsyciło naszą Nadzieję, a dzięki publikacjom otrzymaliśmy nowe źródło inspiracji.

Tak więc w ciągu tego roku było wiele okazji do pielęgnowania naszej Nadzieję i do świadczenia o niej. Przede wszystkim, podobnie jak Maryja i Józef, mieliśmy doświadczenie kierowania się Duchem Świętym i wiemy, że gdy pozwolimy się tak prowadzić, zbierzemy obfite owoce; osiągniemy nawet to, co uważamy za niemożliwe. Prośmy Ducha Świętego o łaskę ugruntowana nas w Nadziei, która sprawia, że ​​pokładamy całą ufność w Bogu, abyśmy Mu pozwolili prowadzić się, gdy On otwiera przed nami nowe drogi do głoszenia Dobrej Nowiny ubogim, uciśnionym i wszystkim osobom dobrej woli. Bądźmy gotowi przyjąć dar Boży: wyzwolenie od grzechu, niesprawiedliwości i przemocy, zmierzając ku pojednaniu wszystkich rzeczy w Chrystusie. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Foto: sjcuria.global

Wersja angielska, włoska, hiszpańska i francuska homilii