Wczoraj odbyły się w Gdyni wykłady w ramach ekumenicznego programu Akademii Biblijnej. Ojciec Rafał Huzarski SJ mówił o pojęciu „chwały Bożej” w Piśmie świętym, pastor Zbigniew Niemasik (na zdjęciu powyżej) odpowiadał na pytanie, co robić, gdy zgrzeszymy, a pani archeolog Małgorzata Rompca przybliżyła słuchaczom zagadnienie apokryfów.

W Niedzielę Słowa Bożego warto poświęcić dodatkowy czas na lekturę Pisma Świętego i zabrać się do tego z jeszcze większą determinacją niż dotychczas. Chcemy pospieszyć z pomocą naszym Czytelnikom proponując cykl konferencji „Zrozumieć Słowo”, które zostały nagrane w Łodzi i są dostępne na kanale youtube: MOCNI w DUCHU

Z okazji Niedzieli Słowa Bożego proponujemy także komentarze do Ewangelii przygotowane przez Zygmunta Kwiatkowskiego SJ, długoletniego misjonarza w Syrii. Ojciec misjonarz przybliża słowa, które wydają się dość paradoksalne. W pierwszym komentarzu odnosi się do przypowieści o sługach oczekujących na powrót swojego Pana. I tu tekst nas zaskakuje. Pan, który powraca, nie oczekuje tego, że zostanie obsłużony. Wręcz przeciwnie. Gdy powróci, będzie usługiwał swoim sługom. Czyż to nie paradoks?

Nie bójmy się zatrzymywać na tych fragmentach Biblii, które wydają się nam nielogiczne, paradoksalne, nie do pogodzenia z naszym sposobem myślenia. Wówczas odkryjemy prawdziwą nowość Ewangelii.